Därför gör corona att fler blir utmattade

Kvinna ligger i säng med armarna i kors framför ögonen eftersom hon är utmattad

Fler människor mår psykiskt dåligt under pandemin.  Sedan flera månader tillbaka ser företagshälsan Previa och Avonova att fler sjukskriver sig på grund av psykisk ohälsa. Och det är ingen tillfällig trend.

Allt tyder på att antalet personer som drabbas av utmattningssyndrom kommer att fortsätta att öka, på grund av coronakrisen.

– Det kommer att bli en ganska stor våg av sådana fall, säger Giorgio Grossi, leg psykoterapeut vid Stressmottagningen i Stockholm.

Corona drabbar stresskänsliga extra hårt

Människor som redan är stresskänsliga, oroliga eller har andra underliggande psykiska problem drabbats särskilt hårt av pandemins sidoefffekter. Giorgio Grossi ser det på de patienter som söker sig till Stressmottagningen.

– Många som går in i väggen är väldigt ansvarstagande människor: De tar ansvar för hur det fungerar på jobbet, för hur människor i deras närhet mår. Under pandemin tar de på sig ännu mer ansvar: För att anhöriga i riskzonen har det bra och att de själva inte smittar andra, säger han och tillägger:

– Det handlar inte om rimligt ansvarstagande utan om att det blir väldigt stort. Oron tar överhanden och fullständigt slukar en. Det är inte vad man behöver om man går i behandling för utmattning.

Att arbeta hemma kan bli en kris

Men det kan bli en kris även för människor med andra typer av psykiska problem. Många mår bra av att arbeta hemma eftersom det innebär en minskning av kraven och tempot och därmed större möjligheter att träna, vila och ta hand om sig. Men för en del blir det precis tvärtom.

– Personer som har psykiska problem där jobbet fungerar som ett ankare i tillvaron som tvingas jobba hemifrån kan få väldiga besvär. De tappar sina rutiner, får minskat stöd av sina arbetskamrater.

Det är lätt att de får allt fler problem: sover dåligt, slarvar med mediciner, missar läkartider…

– Och om man har hälsoångest redan från början, då blir corona en jättekris, säger Giorgio Grossi.

Covid 19-sjuka och personal går in i väggen

Pandemin har också slagit hårt mot ekonomin. Att många jobb är osäkra ökar också stressen och sjukskrivningarna.

– När det går rykten om uppsägningar blir människor av naturliga skäl tokstressade. Den grundläggande tryggheten blir hotad, säger Giorgio Grossi.

Men att utmattningssyndrom ökar har också en mer direkt koppling till pandemin. Många som arbetar inom vården och är högt belastade från början går in i väggen. Och personer som varit svårt sjuka i covid-19, och behöver lång tid för rehabilitering, riskerar också att drabbas av psykisk ohälsa.

– Bland de som intensivvårdats covid-19 kommer vi att se en jätteökning med komplexa rehabiliteringsfall. Det handlar inte bara om fysisk nedsättning, utan även om depressioner, minnesstörningar, koncentrationssvårigheter och posttraumatisk stress.

Läs mer

Johan Giesecke: Så kommer corona-hösten att bli i Sverige

Experterna: Corona kan leda till kronisk trötthet

Detta stressar oss mest i livet – räkna ut din stressnivå just nu