Tecknet på urinblåsecancer du inte ska förbise – nästan okänd sjukdom

Läkare som känner på en patients urinblåsa (nedre delen av magen).
5 vanligaste cancerformerna i Sverige
1:24

Efter reklamen: 5 vanligaste cancerformerna i Sverige

(1:24)

Slå på ljud

I Sverige upptäcks drygt 3 000 nya fall av urinblåsecancer varje år och sjukdomen är tre gånger vanligare hos män än hos kvinnor. Hos män är det den fjärde vanligaste cancerformen och den är vanligare än både malignt melanom och leukemi för gruppen.

Men hos kvinnor riskerar förloppet i stället att bli allvarligare. Till Aftonbladet säger Ranveig Røtterud, cellbiolog som doktorerat på urinblåsecancer, att formen trots sin höga dödlighet är nästan okänd.

– Den tar i snitt ett liv om dagen, säger hon.

Vanliga cancerformen kan utrotas helt – med hjälp av vaccin

Ignorera inte blod i urinen

Även om urinblåsecancer är vanligare hos män så drabbar den trots allt kvinnor också. Kvinnor överlever sjukdomen i lägre grad än män.

Det kan vara bra för alla att känna till vilka de vanligaste tecknen är så att man kan stämma av med en läkare.

– Bagatellisera inte blod i urinen, säger Ranveig Røtterud, till Aftonbladet.

När blod i urinen uppkommer som tecken på urinblåsecancer gör det oftast det en gång för att sedan försvinna under en tid. Detta kan göra att man ignorerar symtomet, men gör inte det.

Kvinnor får ta cellprov hemma även efter pandemin

Se till att hamna hos urolog

Det är lätt att tillståndet förväxlas med urinvägsinfektion om man inte blir undersökt av en urolog. Det är svårt att upptäcka de ofta pyttesmå tumörerna i ett tidigt skede om inte läkare går in med en kamera som ser in i urinblåsan.

Patienter med synligt blod i urinen bör alltid skickas till urolog eller be om att få bli det om läkaren inte uppmärksammar det.

Är det dock så att man testar positivt för urinvägsinfektion och inte har några riskfaktorer, är under 40 år och har övriga symtom som påminner om urinvägsinfektion, kan det vara klokt att först testa en antibiotikakur.

– Men om den kommer tillbaka, är det raka vägen till urologen som gäller, säger Ranveig Røtterud

Vanliga tecken på urinblåsecancer

Förutom blod i urinen så kan fler tecken och symtom på cancerformen förekomma. Här är några vanliga:

  • Blod i urinen
  • Sveda när man kissar
  • Känsla av att vara kissnödig trots att man kissat
  • Ont i urinblåsan
  • Trötthet och viktminskning
  • Återkommande urinvägsinfektioner

Det är viktigt att söka vård vid dessa symtom även om det inte behöver bero på urinblåsecancer. Det kan bero på mycket annat som också bör behandlas.

Enkla testet som avslöjar din risk för hudcancer

Riskfaktorer urinblåsecancer

Man tror att urinblåsecancer uppkommer av cancerframkallande restprodukter i urinen. Det kan ibland vara ärfligt samt bero på både hur man lever och miljöfaktorer.

Rökning ligger bakom ungefär hälften av alla fall. Om man slutar röka är man på samma risknivå som en person som aldrig rökt efter tio till femton års uppehåll.

Om man arbetar med någonting som gör att man andas in förbränningsgaser från kol eller kemiska ämnen från gummi- eller färgindustrin löper man också högre risk.

Likaså kan man göra det om man har en förälder eller ett syskon som drabbats.

Källa: Aftonbladet, 1177 Vårdguiden, Cancerfonden

Foto: TT

Utvald läsning