Hemtest för livmoderhalscancer kan bli kvar även efter pandemin

Hemtest för hpv
(BAAAM) Vad är HPV?
0:49

Efter reklamen: (BAAAM) Vad är HPV?

(0:49)

Slå på ljud

Socialstyrelsen släpper nu en uppdatering av screeningprogrammet för att upptäcka livmoderhalscancer då man anser att kunskapsläget förändrats. Den tidigare versionen är från 2015.

I uppdateringen lyfter myndigheten bland annat att möjligheten till självprovtagning som tillfälligt infördes under pandemin bör vara kvar som ett alternativ till provtagning hos en barnmorska.

Enligt ny forskning är det lika bra, tryggt och säkert att provta sig hemma som att låta en barnmorska ta provet. Men vill man fortfarande att en barnmorska tar provet finns fortfarande den möjligheten också.

Vanliga cancerformen kan utrotas helt – med hjälp av vaccin

Vad är självprovtagning för livmoderhalscancer?

Självprovtagningen för hpv innebär att man i stället för cellprov hos en barnmorska själv testar sig hemma för infektion av viruset humant papillomavirus, hpv, som kan orsaka livmoderhalscancer.

När man ska göra provet hemma förses man med provtagningsmaterial som landar i brevlådan, i stället för att man tar sig till en barnmorska. Instruktioner medföljer provtagningskitet men i korta drag tar man provet genom att föra in en tops i slidan. Sedan skickar man tillbaka provet som analyseras på ett laboratorium.

Symtomen på gyncancer alla kvinnor bör känna till

Provtagning för livmoderhalscancer görs mer sällan

Ytterligare rekommenderar Socialstyrelsen i det uppdaterade screeningsprogrammet att tidsintervallet mellan provtagningarna förlängs från tre år till fem år för kvinnor mellan 23 och 49 år. För kvinnor mellan 50 och 64 år kvarstår att man blir kallad vart sjunde år.

– Den hpv-analysmetod som används innebär att prover inte behöver tas lika ofta. Med hpv-analys upptäcks risk för livmoderhalscancer tidigare, eftersom det tar lång tid innan hpv-infektion utvecklas till cancer. Det finns heller inte något vetenskapligt stöd för att provtagning vart tredje år ger något ytterligare skydd, säger Malin Berggrund, projektledare för screeningprogrammet, i ett pressmeddelande.

Om man missar att göra sin självprovtagning eller att gå till barnmorskan behöver man inte vänta fem år på nästa tillfälle. Inom ett år får man en ny kallelse, men det går också att själv boka provtagning i efterhand.

Lena fick äggstockscancer: Ingen kvinna ska behöva gå igenom det jag har gjort

Hoppas underlätta för kvinnor

Med självprovtagning som möjlighet hoppas myndigheten att det ska bli mindre komplicerat för kvinnor att faktiskt göra testet. Man menar också att fler förändringar skulle kunna upptäckas tidigt.

– Det minskar förhoppningsvis hindret att ta sig i väg till en barnmorskemottagning för att göra testet, vilket i sin tur skulle innebära att fler förändringar kan upptäckas i tid, säger Malin Berggrund.

Slutversionen av screeningprogrammet beräknas vara klar i början av 2022. Fram till och med den 10 januari går det att lämna synpunkter på rekommendationerna.

Källa: Socialstyrelsen

Foto: TT

Utvald läsning