Symtomen som troligtvis INTE är corona

kvinna med symtom som inte är coronasymtom

Videon kunde inte hittas

Nyser du mycket och har rinnande näsa? Då är det större sannolikhet att det är en förkylning eller allergi som du drabbats av än att det är coronaviruset, om man ser på statistik över vanliga symtom vid covid-19.

Men vi vet fortfarande inte allt om coronaviruset, ett virus som dessutom förändras med tiden. Så även om symtom har större sannolikhet att vara förkylning, allergi eller något annat virus så gäller det förstås att vi ska stanna hemma vid minsta symtom.

Symtom som troligtvis inte är corona

Med det sagt – här är några symtom som, sett till statistik, sannolikt inte kommer av coronaviruset. Speciellt inte om det här är det enda symtomet du har.

Nysningar är inte ett vanligt coronasymtom

Om du nyser mycket så är det mest troligt inte coronaviruset som det handlar om, risken är betydligt större att det är en vanlig förkylning som du har drabbats av, eller att det handlar om allergi.

Men även om man skulle nysa av till exempel allergi så måste man ju tänka på att man kan bära på coronaviruset, utan att veta om det, och att smittan sprids via nysningar.

Diarré är ovanligt vid covid-19

Ett tag pratade man mycket om att magen påverkades av coronaviruset. Men diarré har sedan visat sig vara ett relativt ovanligt symtom vid covid-19.

Men magproblem av olika slag är ändå ett coronasymtom, men då oftast kombinerat med till exempel feber eller andra symtom.

Slemhosta är vanligare vid förkylning

Hosta är ett av de symtom som man kan ha vid coronaviruset men då handlar det i regel om torrhosta. Har du slemhosta hänger det mest troligt inte ihop med covid-19.

Kvinna med coronasymtom

Feber, däremot, är ett av de vanligaste coronasymtomen.

Nästäppa eller rinnsnuva kan vara förkylning

Även om symtomen nästäppa och snuva är med på listan över symtom som rapporterats hänga ihop med covid-19 så är det enligt Världshälsoorganisationen, WHO, bara några få som får det just i samband med coronaviruset.

Mindre än fem procent har uppgett nästäppa eller snuva som symtom. Det är alltså mer troligt att det är allergi eller en förkylning.

Ont i halsen är sällan enda symtom

Halsont är inte ett av de vanligaste symtomen, men däremot förekommer det även vid covid-19. Men då oftast inte som bara halsont utan tillsammans med vanligare symtom som feber, torrhosta och/eller tungt att andas.

De vanligaste symtomen

Bland de mest vanliga symtomen hittar man feber, huvudvärk, andningsbesvär och trötthet. Men oavsett symtom ska du alltså hålla dig hemma om du inte känner dig helt frisk.

Symtom kommer ofta tre till fem dagar efter att man har smittats av coronaviruset, men det kan också dröja upp till 14 dagar.

Källa: COVID Symptom Study1177 Vårdguiden

LÄS MER:

Jul i coronatider: Psykologernas bästa tips för att hantera oro och besvikelse

5 saker som vården upptäckt sedan covid-19 kom till Sverige

Funkar munskydd? Så här svarar experterna