Forskare: Detta är första symtomet vid covid-19

Coronasjuk kvinna hemma
IVA-sjuksköterskan Matilda: "Vi bedriver krigsvård"
Slå på ljud

Symtomen och därmed sjukdomsbilden kopplat till coronaorsakade covid-19 varierar stort, det i sig är en stor orsak till att viruset kan sprida sig så snabbt – eftersom många sjuka har diffusa symtom och en tanke på karantän därmed inte ligger nära till hands.

Nu har en grupp forskare vid University of Southern California studerat WHO:s data, med över 55 000 fall av covid-19. För att underlätta scanning av misstänkt corona-smitta har de tagit fram en guide där de listar vilken ordning symtomen visar sig. De har också låtit undersöka skillnaden mellan symtom orsakade av nya coronaviruset och säsongsinfluensa – och där fann man en skillnad.

Feber första tecknet på covid-19

Enligt studien börjar covid-19 oftast med feber, medan influensa börjar med hosta. Sannolikheten för att du först får feber och sedan hosta om du har covid är cirka 70 procent, hävdar forskarna, medan feber som första symtom vid influensa bara är tre procent, enligt studien.

Här kan du läsa mer om vilken ordning symtomen kommer i

Forskarna hoppas att kunskapen ska underlätta för både vårdgivare och privatpersoner att hitta coronasmitta på ett effektivt sätt och att feberscanning kan vara ett enkelt sätt att screena personer.

De poängterar dock att 3 av 10 coronasmittade inte får feber som första symtom, därför bör man alltid göra ordentliga provtagningar och inte följa symtomlistan vid misstanke om covid.

LÄS MER:

Nya siffror: På de här ställena smittas många av corona

Corona: De här kraven kan du ha på din arbetsgivare

Agnes Wold: Så ska du bete dig om du har antikroppar mot corona

Utvald läsning