Bröstcancermedicinen förlängde överlevnaden med flera månader

Mammografi och läkemedel

Man räknar med att var åttonde svensk kvinna kommer att drabbas av bröstcancer under sin livstid. Andelen som insjuknar har ökat de senaste årtiondena, men dödligheten har samtidigt minskat.

Forskning har möjliggjort att behandlingsmetoderna har kunnat skräddarsys mer och mer efter individen och tumörens egenskaper. Ju mer skräddarsydda behandlingarna kan bli, desto högre förväntas överlevnaden bli och biverkningarna färre, vilket kan höja livskvaliteten både vid god prognos och sämre.

Patrick Ekwall i gripande dokumentär — följer familjen i ett år

"Viktigaste som hänt på tio år inom bröstcancerfältet"

Det är angeläget med nya behandlingsmetoder framför allt för de som drabbas av en svårbehandlad form som sprider sig. Nu visar en studie att läkemedlet trastuzumab deruxtekan, som säljs under namnet Enhertu, kan ha god effekt för en stor grupp kvinnor med långt framskriden bröstcancer. Det rapporterar Dagens Medicin.

Jonas Bergh, professor i onkologi vid Karolinska institutet säger till tidningen att det innebär en kraftfullt förbättrad prognos för patienter med så kallad her2-positiv cancer.

9 kvinnor berättar: Så upptäckte vi vår bröstcancer

– Detta är mycket övertygande resultat och bland det viktigaste som hänt i bröstcancerfältet på tio år.

Han uppskattar att runt 500 patienter i Sverige årligen skulle kunna komma i fråga för behandling med Enhertu. Då läkemedlet redan finns på marknaden hade han gärna erbjudit det omgående. Men först behövs klartecken från europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA.

Se också: Det här är täta bröst

Det här är täta bröst
1:21

Efter reklamen: Det här är täta bröst

(1:21)

Slå på ljud

Överlevnaden förlängdes med flera månader

I studien ingick 577 patienter som lottades till att antingen få cytostatika eller den nya behandlingen. Huvudanalysen grundades på den majoritet av deltagare som hade hormonkänsliga tumörer och vars tumörer inte har så mycket her2. Denna grupp har hittills inte behandlats med läkemedel riktade mot her2.

Tiden innan sjukdomen försämrades var 10,1 månader bland de som fått trastuzumab deruxtekan, jämfört med 5,4 månader i kontrollgruppen. Även medianöverlevnaden var bättre i gruppen som fick läkemedlet, 23,9 respektive 17,5 månader.

Så kan man upptäcka cancer med bröst- och pungmeditation

Även vid trippelnegativ bröstcancer sågs effekt

Bland de utan hormonreceptorpositiva tumörer, så kallad trippelnegativ bröstcancer, var den nya behandlingen förknippad med ungefär samma effekt som bland de hormonreceptorpositiva.

Studien presenterades på cancerkongressen Asco i USA. Resultaten publiceras också i tidskriften The New England Journal of Medicine.

Källa: Dagens Medicin

Foto: TT

Utvald läsning