Forskning: Mindre salt i kosten minskade risk för hjärt-kärlsjukdom

Salt och ett hjärta.
5 bra vanor för hjärtat
1:27

Efter reklamen: 5 bra vanor för hjärtat

(1:27)

Slå på ljud

Det var i årets upplaga av hjärt-kärl-kongressen för det Europeiska kardiologisällskapet, ESC, som resultaten i den förstnämnda studien presenterades. Den har publicerats i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine.

Det är en stor kinesisk studie med nästan 21 000 deltagare. Samtliga hade en förhöjd risk att drabbas av stroke då de redan hade haft det tidigare eller var minst 60 år med högt blodtryck.

Fick byta ut vanligt salt mot en utblandad variant

Till Dagens medicin säger Annika Rosengren, professor i medicin vid Göteborgs universitet, att det är en viktig och välgjord studie:

– Fynden borde puffa läkare även i Sverige i riktningen att rekommendera förändrade saltvanor bland andra åtgärder hos sina högriskpatienter med stroke eller högt blodtryck.

Deltagarna i studien lottades till att antingen använda vanligt salt (natriumklorid) eller ett salt som till en fjärdedel bestod av kaliumklorid och resten natriumklorid. Sedan följde forskarna upp dem i fem års tid.

4 faktorer som ökar risken för stroke – om du är kvinna

Mindre risk för stroke – och död

Bland de som hade bytt ut sitt salt mot ett med mindre natriumklorid hade strokeförekomsten minskat med 14 procent jämfört med kontrollgruppen. Tittar man per år så minskade strokeförekomsten från knappt 34 till drygt 29 fall per år och tusen personer.

Men forskarna såg även liknande effekter på sammantagen kardiovaskulär sjuklighet och på dödsfall oavsett orsak.

Annika Rosengren tror att ett förändrat saltintag kan gynna svenskar med högt blodtryck men anser att det ger större effekt att i stället få ner blodtrycket.

MåBra granskar: Äter vi farligt mycket salt?

Högt saltintag kopplat till hjärtinfarkt i Sverige

Samtidigt kommer nu en rapport från Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi på uppdrag av Hjärt-lungfonden där man undersökt kopplingen mellan levnadsvanor och hjärt- kärlsjukdom i Sverige.

Resultaten från den visar att ohälsosamma matvanor kan kopplas till 46 procent av kranskärlssjukdom i åldersgruppen 25–84 år och till 15 procent av strokefallen. Till sjukdomar i kranskärlen hör till exempel hjärtinfarkt och kärlkramp.

Bland matvanorna står högt saltintag för den största förklaringsfaktorn. En hög konsumtion kopplas till 22 procent av sjukdomarna i kranskärlen och 10 procent av strokefallen.

5 tydliga tecken på att du äter för mycket salt

Svenskar konsumerar mer salt än rekommenderat

Förklaringen till att vi äter mycket salt tros ligga i att vi äter mycket halvfabrikat där vi inte kan påverka saltmängden, men även andra livsmedel vi köper färdiga som innehåller för mycket salt.

– Över 95 procent av den svenska befolkningen konsumerar mer salt än WHO:s rekommenderade fem gram per dag, säger Anette Jasson, dietist på Hjärt-Lungfonden, i ett pressmeddelande.

Se ocksåskydda hjärtat med enkla knepet från ny studie.

Källa: Dagens medicin, Hjärt-Lungfonden

Foto: TT

Utvald läsning