Ny studie: Så länge har du antikroppar mot corona

Coronatest – är hon immun?

Hälsoverktyg

Stressa mindre Stressa mindre
Räkna ut din fettprocent Räkna ut din fettprocent
Kaloritabell Kaloritabell
Motionstabell Motionstabell
Räkna ut ditt BMI Räkna ut ditt BMI
Räkna ut ditt kaloribehov Räkna ut ditt kaloribehov
Räkna ut din midja/höftkvot Räkna ut din midja/höftkvot
Ner i vikt - tjänster Ner i vikt - tjänster
Onlinekurser för nya vanor Onlinekurser för nya vanor
Recept Recept
Veckans meny Veckans meny
Nyhetsbrev Nyhetsbrev

I början av pandemin fanns en osäkerhet kring huruvida man blev immun efter genomgången covid-19-sjukdom eller inte. Men redan i april stod det klart att personer som tillfriskat hade antikroppar.

Sedan dess har frågan varit hur länge man är immun mot coronaviruset – och buden har varit många. Från inte alls, till i flera år.

Nu visar en ny studie, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science, att antikroppar finns kvar i alla fall åtta månader senare.

Hade antikroppar åtta månader senare

Det är en relativt liten studie där amerikanska forskare har följt 180 personer som tillfrisknat från covid-19, de flesta efter milda symtom. Det som gör studien extra intressant är att man inte bara testat personerna för antikroppar, utan även kollar efter B-celler och T-celler.

B-cellerna är de celler som tillverkar antikroppar, medan T-celler har till uppgift att leta upp virussmittade celler och eliminera dem.

– På så vis får man en bild av den totala immuniteten, och det är väldigt spännande, säger Charlotte Thålin, specialistläkare och forskare vid Danderyds sjukhus, till Vetenskapsradion.

I den grupp av deltagare man följde längst i studien kunde forskarna se att alla tre komponenterna i immunförsvaret fanns kvar efter åtta månader. Det är som sagt en lite studie, men resultaten är positiva.

Snart påbörjas en analys i den stora Community-studien, där man följer immuniteten hos anställda vid Danderyds sjukhus, och som Charlotte Thålin ansvarar för. I den studien deltar omkring 500 individer, och nu kan man göra en uppföljning åtta månader efter diagnos även där.

Kan få corona flera gånger

Eftersom viruset SARS-CoV-2 bara funnits i vårt medvetande i knappt ett år är det omöjligt att veta hur länge immuniteten verkligen skyddar.

Vi har också sett en del fall där personer smittats av coronaviruset en andra gång. I oktober fann man den första återsmittade personen i Sverige – och i december undersöktes 250 misstänka fall av återsmitta.

Dock visade det sig att bara ett av dessa verkligen var återsmittade.

För bekräftad återsmitta krävs två PCR-test som är tagna med tre månaders mellanrum. Dessa ska också visa att det rör sig om två olika stammar av coronaviruset. Har man virus av samma stam som vid första smittotillfället är man så vitt vi vet idag inte återsmittad. Man är troligen inte heller smittsam.

Visar testet däremot att det rör sig om två olika stammar av SARS-CoV-2 anses man vara återsmittad. Och då är man lika smittsam som vid den första infektionen. I hela världen har man fram till december 2020 bara hittat 30 fall där man kunnat visa att en person har haft covid-19 två gånger efter varandra.

Källa: Vetenskapsradion, MåBra, Science Foto: TT

...

Läs mer:

Virusexpertens svar om coronavaccin: "Det är farligare att inte ta det"

Hur lång tid tar det att få svar på ett coronatest? Detta gäller!

Positiva siffrorna: Vårdtiden för coronapatienter har halverats

Mer inspirerande innehåll från oss på MåBra:

Dela på: