Möjligt att förutse risken för hjärtinfarkt – via ögonen

Kvinna som genomgår en ögonundersökning

I framtiden kanske en ögonundersökning kan bli aktuell när man försöker utröna om någon ligger i riskzonen för att drabbas av en hjärtinfarkt eller inte.

En ny studie visar nämligen att det kan vara till stor hjälp för att förutse tillståndet, tillsammans med annan information som redan används i klinisk praxis. Det man tittar på idag när man försöker avgöra risken är till exempel ålder, kön, blodtryck, bmi och rökning.

Se också: Sjukdomarna du kan upptäcka i hud, hår och ögon

Sjukdomarna som du kan upptäcka i hud, hår och ögon
1:20

Efter reklamen: Sjukdomarna som du kan upptäcka i hud, hår och ögon

(1:20)

Slå på ljud

Våra ögon kan skvallra om en hjärtinfarkt

Men det som forskarna sett är att blodådrorna i våra ögon, närmare bestämt på vår näthinna, verkar bilda specifika mönster hos personer som löper en högre risk att drabbas. Forskarna tror till och med att det skulle kunna finnas ett unikt mönster eller en unik variation för varje tillstånd.

Gör skärmar oss närsynta? Forskaren Emma Frans reder ut

För att komma fram till resultaten använde de sig av en stor brittisk biobank som innehåller data om mer än 500 000 människors medicinska tillstånd och livsstilsfaktorer. De tittade på människor som drabbats av en hjärtinfarkt efter att någon gång ha lämnat näthinnebilder.

– Vi upptäckte att vår modell bättre klassificerade deltagare med låg eller hög risk att drabbas av en hjärtinfarkt i biobanken jämfört med etablerade modeller som bara inkluderar demografisk data, säger forskaren Ana Villaplana-Velasco vid University of Edinburgh, som presenterade studien, till The Guardian.

Vill du operera synfel? Här är fördelar och risker med ingreppen

Förutsåg bäst fem år innan hjärtinfarkten

Genomsnittsåldern för att drabbas av en hjärtinfarkt är 60 år och forskarna menar att deras modell förutsåg en ökad risk för hjärtinfarkt som bäst vid fem år innan den uppkom.

Förhoppningen är att en enkel ögonundersökning i framtiden ska kunna ge tillräckligt med information för att identifiera människor i riskzonen. Då hade man kunnat sätta in förebyggande åtgärder tidigt.

Röda ögon och 6 andra besvär – det avslöjar ögonen om din hälsa

Men det behövs mer forskning för att verkligen visa att det är så här och för att avgöra hur man i så fall bäst skulle kunna använda kunskapen kliniskt.

Studien presenterades på en vetenskaplig konferens anordnad av European Society of Human Genetics måndagen den 13 juni.

Källa: The Guardian

Foto: TT

Utvald läsning