8 (nya) riskfaktorer som kan leda till demens

kvinna i risk för demens
TV: 8 (nya) riskfaktorer som kan leda till demens
0:54

Efter reklamen: TV: 8 (nya) riskfaktorer som kan leda till demens

(0:54)

Slå på ljud

Demens har faktiskt minskat under de senaste åren. Men hur hänger det ihop med den demensepidemi man hör talas om?

Miia Kivipelto är professor och världsledande forskare på kopplingen mellan demens och livsstil. Tillsammans med Mai-Lis Hellenius har hon skrivit boken Hjärnhälsa på dina fem fingrar (Tukan förlag) om hur man kan stärka hjärnan för att få den att hålla sig ung längre.

Demens har minskat på grund av livsstilsförändringar

Miia Kivipelto förklarar att det helt enkelt handlar om hur man räknar. I absoluta tal får vi fler demensfall eftersom vi har blivit fler som blir allt äldre och därför hinner utveckla sjukdomen. Men tittar man på individnivå visar forskning att risken för att få demens har minskat med cirka 15 procent sedan 80-talet.

– Minskningen beror på att allt färre röker, att behandlingen av högt blodtryck har blivit bättre och att fler har en högre utbildning nu. Allt detta är faktorer som skyddar hjärnan mot demens.

När det gäller det faktum att demens, eller då framför allt Alzheimer, kryper neråt i åldrarna, handlar ökningen till stor del om att man blivit bättre och snabbare på att ställa själva diagnosen.

Alzheimer: Personlighetsdragen som ökar och minskar risken att drabbas

Vanligare riskfaktorerna för demens

De vanligaste riskfaktorerna man brukar prata om för demens, och som alltså är känt sedan en tid tillbaka, är:

 • högt blodtryck
 • högt kolesterol
 • diabetes
 • fetma
 • depression
 • hjärnskador

Nya faktorer man också sett kan skada hjärnan

Nyligen har man även sett att att det finns flera faktorer som kan skada hjärnan. Dessa nyare faktorer som man tittat på är:

 • Luftföroreningar
 • Hörselnedsättning
 • Ensamhet
 • Känsla av hopplöshet
 • Stress
 • Sömnstörning
 • Bristande munhälsa
 • Infektioner, till exempel covid-19

Foto: TT

Se också: 5 tidiga tecken på demens
1:41

Efter reklamen: Se också: 5 tidiga tecken på demens

(1:41)

Slå på ljud

Utvald läsning