Fråga läkarenSmärta och värkHögt blodtryckHudcancerTäta bröstDepression

Därför ökar covid-19 risken för diabetes

26 nov, 2022 
En kvinna som tagit covid-vaccin
Att ta sina påfyllnads-doser av coronavaccinet skyddar inte bara mot svår covid-19. Det skyddar även mot diabetes typ 1 och 2. Så här hänger det ihop.
Annons

Det finns flera skäl att fortsätta ta de rekommenderade vaccindoserna mot covid-19. Ett skäl är att den som drabbas hårt av covid-19 riskerar att utveckla diabetes typ 1 eller 2. Men det är också tvärtom: Den som redan har diabetes riskerar att få svårare symtom om man smittas av covid-19. Det visar en rad svenska och utländska studier som gjorts under pandemin.

I en studie har amerikanska forskare följt upp nästan 200 000 vuxna ett år efter att de haft covid-19 och jämfört dem med personer som inte blivit sjuka. I den såg man att insjuknande i covid-19 var förknippat med 40 procent ökad risk att drabbas av diabetes. De flesta av dem utvecklade typ 2-diabetes. Allra störst risk för att få diabetes efter covid-19 hade de som hade haft en allvarligare infektion. Men risken var förhöjd även hos dem som haft en lindrigare variant av sjukdomen.

Se också: 5 tidiga tecken på diabetes

5 tidiga tecken på diabetesBrand logo
5 tidiga tecken på diabetes

Finns olika teorier om anledningen

En teori om varför covid-19 ökar risken för diabetes är att en svår covid-19 på något sätt påverkar blodsockret. Vissa forskare tror att covid-19 kan utlösa en helt ny typ av diabetes där vissa celler av misstag börjar höja blodsockernivåerna i stället för sänka dem. Det finns även en misstanke om att själva coronaviruset attackerar de celler som tillverkar insulin.

Annons

Ytterligare en förklaring som föreslagits är att den så kallade cytokinstorm man kan få vid svår covid-19 triggar diabetes. Även vid andra infektioner, som influensa och lunginflammation, kan man få en cytokinstorm som ökar risken för diabetes. Men i en tysk studie var risken för diabetes 28 procent högre efter just covid-19 jämfört med efter andra infektioner.

Mer stillasittande under pandemin

Pandemin har också inneburit att vi tvingats ändra vår livsstil och det kan också ha påverkat risken att drabbas av diabetes. Dels har vi blivit mer stillasittande, dels kan den stress som pandemin medfört ha utlöst diabetes. Många har exempelvis blivit av med sitt arbete med allt vad det innebär av ekonomisk stress. Tidigare forskning visar att stress kan vara en riskfaktor för diabetes. Om det förhöjda blodsockret vissa får efter en covid-infektion är permanent eller tillfälligt är för tidigt att säga. Det kan vara så att blodsockret sjunker till det normala med tiden, tror forskare.

Annons

Kan vara bra att kolla upp sitt blodsocker

Även om man inte kan förklara den exakta kopplingen mellan de två sjukdomarna kan vaccin hjälpa. Särskilt viktigt är det att ta de rekommenderade vaccindoserna om man har diabetes i släkten eller om man har andra riskfaktorer för diabetes. Till riskfaktorer räknas exempelvis fetma, högt blodtryck och rökning.

Den som redan har diabetes bör också vara noga med att ta de rekommenderade vaccindoserna. Detta eftersom diabetiker riskerar att få svårare symtom om man får covid-19. Diabetes, speciellt typ 2, kan vara en lurig sjukdom på så sätt att man inte alltid märker av den eller att den bara ger diffusa symtom. Ibland är svår trötthet det enda symtomet. Har man haft svår covid, eller om man lider av post-covid, kan det alltså vara bra att kolla upp sitt blodsocker.

Det här är diabetes

  • Diabetes är flera olika sjukdomar som alla har ett högt blodsocker som gemensam nämnare. Men man kan påverka sockernivån i blodet med mat och motion.
  • Ett högt blodsocker kan på sikt leda till hjärt-kärlsjukdom och förtida död.
  • Vanliga symtom vid diabetes typ 1 är stora urinmängder, ökad törst och onormal trötthet.
  • Vid diabetes typ 2 är symtomen mer diffusa och svårupptäckta. Man kan ha lätt förhöjda blodsockernivåer i flera års tid utan att veta om det. Man kan ha liknande symtom som vid diabetes typ 1.

Källor: Läkartidningen, Lancet Diabetes & Endocrinology, Diabetologia.

Foto: TT

Annons