Deppig? Prova gräddglassmetoden!

Tröstätandet fyller en viktig funktion, det visar belgiska studier.

I undersökningen deltog 12 friska och normalviktiga personer. Forskarna studerade sedan deltagarnas hjärnreaktioner när de fick fet mat och samtidigt tittade på bilder på ledsna personer till tonerna av sorglig musik.

Resultatet visade att fet mat blockerade hjärnans känslocentra och testpersonernas negativa känslor minskade av fettet. Minskad hunger och ett generellt bättre humör kunde noteras i sådan utsträckning att forskarna drar paralleller mellan fet mat och antidepressiv medicin.

De negativa känslorna dämpades med 50 procent, en effekt som också uppnås via mediciner med antidepressiv effekt.

En gräddglass är kanske inte helt fel när humöret behöver boostas.

BILD: Thinkstock

Utvald läsning