Då kan du komma att erbjudas en fjärde dos vaccin

person som nyss tagit vaccin plåstras om
Sverige öppnar upp – här är restriktionerna som slopas
0:49

Efter reklamen: Sverige öppnar upp – här är restriktionerna som slopas

(0:49)

Slå på ljud

Folkhälsomyndigheten har valt att rekommendera en andra påfyllnadsdos ett antal grupper i samhället. Men när kan det komma att bli aktuellt för resten? Detta är allt vi vet idag om fjärde dosen coronavaccin.

Fjärde dos vaccin – de kan ta sprutan nu

Enligt Folkhälsomyndigheten löper personer som bor på ålderdomshem, har hemtjänst eller är över 80 år gamla högst risk att bli allvarligt sjuk vid eventuell smitta av coronaviruset. Man menar också på att dessa grupper vaccinerades så tidigt, vilket gör att det finns en risk att den första påfyllnadsdosens verkan nu börjar avta, mitt i en period av hög smittspridning. Vaccinet rekommenderas att tas inom tre-fyra månader från dos tre. Följande personer kan därför få möjlighet att boka en ytterligare vaccinering nu:

  • personer som bor på SÄBO (särskilt boende för äldre)

  • personer som har hemtjänst eller hemsjukvård

  • personer som är 80 år och äldre.

  • personer med allvarlig immunbrist*

Cancerdrabbade Isabellas oro när Sverige öppnar upp – kan ta hennes liv

*För att klassas inom denna kategori genomgår du en immunhämmande behandling eller dylikt. För att se exakt vilka patientgrupper det avser se 1177. Folkhälsomyndigheten betonar dock det är slutligen är upp till patientansvarig läkare att avgöra om en fjärde dos är aktuell, samt vad som i sådant fall är ett lämpligt dosintervall för just den enskilda individen.

När kommer övriga få ta en andra påfyllnadsdos?

Det finns ännu inget uttalat om detta, annat än att experter på området har sagt sig om att det troligtvis kommer att bli som med influensavaccinet, har Ali Mirazimi, professor och virusforskare vid Karolinska institutet, tidigare sagt om saken till MåBra. Det vill säga att riskgrupper tar vaccinet regelbundet för att skydda sig.

Forskare: Covid-19 och isolering kan ge symtom som liknar alzheimer

– Vi kommer att ha viruset i samhället lång tid framöver och man är skyddad mot svår sjukdom om man är vaccinerad. Strulet är att vi inte vet hur länge skyddet sitter i. Effekten försvinner inte helt men den verkar klinga av med tiden. Nu erbjuds alla en tredje dos. Så småningom eventuellt också en fjärde eller femte dos, men då framför allt för riskgrupperna. Det är troligt att det kommer att bli som med influensavaccinet, att äldre behöver vaccinera sig på nytt en gång om året.

Källa: Folkhälsomyndigheten
Foto: TT

Utvald läsning