Studie: Alzheimers är inte EN sjukdom – det är fyra olika sjukdomar

äldre dam blir tröstad av kvinna
1:41

Efter reklamen: 5 tidiga tecken på demens

(1:41)

Slå på ljud

Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen. Den som drabbas får svårt att minnas sådant som skett nyligen, man kan få svårt att uttrycka sig i tal och skrift och man kan få svårt att hitta i välbekanta miljöer.

Symtomen vid Alzheimers sjukdom beror bland annat på att nervcellerna i hjärnan förtvinar. Man får också en onormal spridning och ansamling av proteinet tau i hjärnan.

Nu visar en internationell studie att proteinet tau sprids i fyra tydliga mönster och varje mönster ger olika symtom med olika prognoser för den som drabbas.

Se ocksåvaccin mot alzheimers sjukdom under utveckling.

Patienterna får olika symtom och prognos

– Eftersom olika regioner i hjärnan drabbas olika mycket vid de fyra undergrupperna får patienter olika symtombilder och har även olika prognos. Denna kunskap är viktig för läkare som utreder patienter med alzheimer, säger Oskar Hansson, överläkare vid Skånes universitetssjukhus och professor i neurologi vid Lunds universitet, i ett pressmeddelande.

Han har lett studien, som är ett samarbete mellan forskare i Sverige, Kanada, USA och Korea.

De nya fynden kan även leda till att man hittar olika behandlingar för de fyra olika undergrupperna av Alzheimer.

Se ocksåalzheimer: personlighetsdragen som ökar och minskar risken.

De fyra typerna av Alzheimer

I studien beskriver forskarna skillnaderna mellan de fyra varianterna så här:

Alzheimer-variant 1: Tau sprider sig främst inom tinningloben. Den här varianten påverkar i första hand minnet.

Alzheimer-variant 2: I motsats till variant 1 sprider sig den här varianten i resten av hjärnbarken. Man har inte lika stora minnesproblem men desto större svårigheter med handlingsförmåga, till exempel att tänka ut, planera och utföra en handling.

Alzheimer-variant 3: Upplagringen av tau sker i bakre delen av storhjärnan där information från synnerven bearbetas. Det gör att den som får den här varianten får svårt att orientera sig, urskilja former och konturer, avstånd, rörelse och föremåls plats i förhållande till varandra.

Alzheimer-variant 4: Tau sprider sig assymetriskt i vänster hjärnhalva. Den här varianten påverkar i första hand den drabbades språkförmåga och tal.

Forskarna hoppas att de nya fynden kan omvärdera synen på sjukdomen och att man i framtiden ska kunna ge mer skräddarsydda behandlingar till de drabbade.

Studien är publicerad i Nature Medicine.

Foto: TT