Yrkena där du har högst risk att drabbas av diabetes typ 2

Yrken med störst risk för diabetes.

Man har tidigare sett att risken att drabbas av diabetes ökar för den som har låg inkomst eller låg utbilningsnivå – men nu har man dessutom kunnat koppla risken till några särskilda yrken. Undersökningen presenterades på diabetskongressen EASD i Barcelona nyligen.

Författare till studien är Sofia Carlsson, forskare vid institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet. Hon menar att det är en viktig upptäkt för att kunna göra riktade insatser på vissa extra utsatta arbetsplatser.

– Men sannolikt är det inte yrkesvalet i sig som avgör, utan den höga diabetesrisken verkar förklaras av en hög förekomst av riskfaktorer som övervikt, fysisk inaktivitet och rökning redan i unga år, säger hon.

Men det visar sig att skillnaderna mellan vissa yrken är större än när man tittar på faktorer som inkomst och utbildning, och de kan inte tillskrivas att vissa yrken är mer fysiskt krävande än andra.

Yrkesförare har oftare diabetes

I studien har man gått igenom data från 4,6 miljoner svenskar födda mellan 1937 och 1979, med hjälp av de nationella läkemedels- och vårdregistren, mönstringsregistret och medicinska födelseregistret.

Resultatet visar att de största riskgrupperna är yrkesförare, städare och fabriksarbetare – dessa personer löper hela tre gånger så stor risk att drabbas av diabetes jämfört med sjukgymnaster och högskolelärare. Hos män var yrkesförare det största riskyrket, där har hela nio procent sjukdomen. För kvinnor var fabriksarbetare mest riskfyllt, med en diabetessiffra på sex procent.

– Intressant nog ser vi att män som senare kommer att arbeta i yrken med hög diabetesrisk redan vid mönstringen är mer överviktiga och har sämre fysisk förmåga, alltså vid den ålder då de påbörjar sitt arbetsliv. Även bland kvinnorna ser vi att personer i yrkesgrupper med hög diabetesrisk har en högre förekomst av övervikt och rökning vid tidpunkten för första graviditeten än andra kvinnor. Självklart kan även faktorer på arbetet som stillasittande, oregelbundna arbetstider och stress spela en bidragande roll, men tyvärr saknar vi information om den specifika arbetsmiljön som deltagarna vistats i, säger Sofia Carlsson.

Minst risk bland chefer

I studien har man utgått från de 30 vanligaste yrkena i Sverige. På den listan är yrkena med minst risk att drabbas av diabetes sjukgymnaster, tandhygienister, konstnärer, chefer och lärare om vi tittar på den kvinnliga delen av befolkningen. Bland männen gäller istället lärare, ingenjörer, arkitekter, ekonomer och chefer.

– Om alla hade lika låg risk som de manliga universitetslärarna och de kvinnliga fysioterapeuterna då skulle nästan hälften av alla diabetesfall i den arbetande befolkningen försvinna, det säger någonting om den preventiva potentialen, säger Sofia Carlsson till Dagens Medicin.

I dag lider cirka sju procent av den svenska befolkningen av diabetes typ 2, och en femtedel av oss riskerar att drabbas någon gång under livet. Det är en livsstilssjukdom som utan behandling eller ändrade vanor kan leda till bland annat hjärt-kärlsjukdom och för tidig död.

Källa: Karolinsta Institutet, Dagens medicin Foto: TT

Läs mer:

Drömjobb! 10 yrken med hög lön – men låg stressnivå

Här är de 10 stressigaste yrkena – finns ditt med på listan?

Här är yrkena som lockar flest psykopater

Utvald läsning