Varför tar vi pojkars smärta på större allvar än flickors?

Pojke som gjort sig illa i fingret gråter

Hälsoverktyg

Stressa mindre Stressa mindre
Räkna ut din fettprocent Räkna ut din fettprocent
Kaloritabell Kaloritabell
Motionstabell Motionstabell
Räkna ut ditt BMI Räkna ut ditt BMI
Räkna ut ditt kaloribehov Räkna ut ditt kaloribehov
Räkna ut din midja/höftkvot Räkna ut din midja/höftkvot
Ner i vikt - tjänster Ner i vikt - tjänster
Onlinekurser för nya vanor Onlinekurser för nya vanor
Recept Recept
Veckans meny Veckans meny
Nyhetsbrev Nyhetsbrev

Du har kanske hört talas om att kvinnors smärta och hälsoproblem inte tas på lika stort allvar som mäns inom exempelvis sjukvården. Men visste du att orättvisan startar redan tidigt i barndomen?

Enligt en ny amerikansk studie från Yale University som publicerats i The Journal of Pediatric Psychology  tycker vi mer synd om och är mer ivriga att trösta små pojkar än flickor som visar tecken på smärta.

En grupp vuxna försökspersoner (264 män och kvinnor mellan 18 och 75 år) fick se en video där barn blev stuckna i ett finger. Barnens kön kunde först inte avgöras. När försökspersonerna sedan fick veta om det var en flicka eller pojke som stacks i fingret bedömdes obehaget från sticket vara betydligt starkare hos gråtande pojkar än hos de flickor som grät.

Kvinnor mest fördomsfulla

Typiska könsfördomar – som till exempel att pojkar är mer återhållsamma än flickor när det gäller att uttrycka känslor – kan påverka hur vuxna reagerar på barns smärta, kommenterar forskarna.

– Extra anmärkningsvärt är att det främst var kvinnorna i vår studie som gjorde skillnad på pojkarnas och flickornas upplevda smärta, säger Brian Earp som ledde studien. Bland männen var könsskillnaderna betydligt mindre.

– När en pojke gråter verkar omgivningen tänka att det måste vara väldigt smärtsamt för att han ska reagera så starkt, fortsätter Brian Earp. Man tror att flickor har närmare till tårar och uttrycker obehag även om det inte är så farligt.

Kvinnor tas inte på allvar

Den här synen påverkar även hur vuxna kvinnor bemöts inom vården. Både svenska och utländska studier visar att kvinnor ofta diskrimineras och att läkare underskattar deras besvär jämfört med manliga patienter som söker för samma åkommor.

Kvinnor får till exempel inte de rekommenderade läkemedlen för behandling av hjärtsvikt i lika hög utsträckning än män, enligt rapporten En mer jämlik vård är möjlig. Kvinnor som drabbats av infarkt får mer sällan ballongvidgning och bypass-operation. De får inte heller behandling med blodförtunnande-, blodtrycks- och blodfettssänkande läkemedel i lika hög utsträckning som män.

Läs mer:

Kvinnor löper större risk att dö av hjärtinfarkt – vården skiljer sig mellan könen

Sverige är världens bästa land för kvinnor

Infektioner i vården gör skillnad mellan könen

Redaktionens tips
Dela på: