Varför blir barn mobbare? Ny studie pekar ut föräldrar

Varför blir vissa barn mobbare?

Mobbning är tyvärr något de flesta barn stöter på någon gång under sin uppväxt – antingen blir de utsatta, utsätter andra eller ser det hända. Som förälder kan det kännas fruktansvärt jobbigt att få höra att ens barn blir mobbat, men att höra att det är ens eget barn som står för trakasserierna är inte alltid lättare.

Tidigare forskning har visat att föräldrarna kan ha stor betydelse för hur barn hanterar andra barn. Barn vars föräldrar är aggressiva, avvisande eller bestraffande löper större risk både för att börja mobba och att bli mobbade.

Men när forskare från Sverige, USA och Kanada tittade på vad som påverkar barn mest hittade man ett annat mönster:

Föräldrar som är nedlåtande, hånfulla och kritiska mot sina barn löper större risk att uppfostra mobbare.

Hån och kritik skapar mobbare

– Föräldrar som svarar på barns öppenhet med hån, kritik, sarkasm, förminskande, där finns det en mycket stor risk att de ungdomarna blir mobbare, säger Håkan Stattin, professor i psykologi på Uppsala universitet och en av forskarna bakom studien, som publicerats i Journal of Youth and Adolescence.

Barn som får växa upp i en miljö där de ofta blir förnedrade och förminskade får ofta svårt att reglera det emotionella, och aggressionerna och frustrationen föräldrarnas beteende frammanar tas istället ut på andra barn i omgivningen, menar Stattin. Ett beteende som dels kan innebära mobbning i skolan – men även våldshandlingar på fritiden.

Kan användas för att minska mobbning

Forskarna följde 1409 barn som gick i årskurserna 7-9 i Sverige, under tre år. Och det man anser vara det viktigaste med resultaten är att man kunde se hur det kom sig att barn i vissa familjer blir mobbar men andra inte.

Resultaten kan hjälpa dels vid framtida forskning, men kanske redan nu kan användas när vi bekämpar mobbning i skolan.

– Jag tror att den kan användas direkt för att förebygga mobbning, för nu så visar den här studien så entydigt vilka typer utav föräldrabeteenden som skapar mobbingbeteende, säger Håkan Stattin.

Tidigare forskning har även visat att barn som mobbar ofta själva är eller varit mobbade i skolan, att de har en sämre relation till föräldrarna och trivs mindre i skolan.

Källa: Sveriges Radio, Science Daily Journal of Youth and Adolescence   Foto: TT

Läs mer:

Forskare: Trygga barn kan stoppa mobbning

Experten: Därför uppstår mobbning på arbetsplatsen

Så motverkar du mobbning – 3 konkreta tips!

Utvald läsning