Vanligt och billigt läkemedel kan rädda kvinnors liv

Mödradödligheten kan minskas med ny medicin.

En större studie som publicerats i The Lancet visade att dödligheten minskade med 31 procent om kvinnorna fick läkemedlet inom tre timmar efter förlossningen. Det jämfört med en grupp som fått placebo-piller.

Läkemedlet det rör sig om är tranexamsyra, som motverkar att levrat blod löses upp. Även behovet av kirurgiska ingrepp minskade för gruppen som fick tranexamsyra, enligt gruppen med internationella forskare.

Läs också: Hanna Hedlund om förlossningsskadorna

Läkemedlet tycks heller inte ha några bieffekter på vare sig mamman eller barnet, och forskarna anser nu att medicinering borde bli en första linjens behandling vid postpartumblödningar. Kraftiga blödningar efter förlossningen drabbar 100 000 kvinnor i världen årligen, de flesta i fattiga länder.

Över 20 000 kvinnor från 21 länder som diagnostiserats med postpartumblödningar deltog i studien. De fick antingen läkemedlet eller placebo som komplement till standardvård. Kvinnorna rekryterades mellan 2010 och 2016, när de var 16 år eller äldre.

Läs också: Rädd för framfall? Så minskar du risken att drabbas!

I dag används tranexamsyra vid kirurgiska ingrepp och kraftiga blödningar, och räknas in i gruppen hemostatika.

Källa: Dagens Medicin

Foto: Thinkstock

 

Varannan kvinna skadas av att föda barn

Läs också: Varannan kvinna skadas av att föda barn

 

 

Utvald läsning