Vanligt bryggkaffe minskar risken för diabetes typ 2

Kaffe kan skydda mot diabetes typ 2.

5 tidiga tecken på diabetes
Slå på ljud

Flera tidigare studier har visat att en hög kaffekonsumtion kan kopplas till en lägre risk för diabetes typ 2. Nu har ytterligare en studie, denna gång från Chalmers i samarbete med Umeå universitet, visat detsamma.

– Jag tycker att det är uppmuntrande. Många människor tror att kaffe är farligt, men den här studien tyder på att det är tvärtom. Särskilt då om vi dricker bryggkaffe, vilket vi oftast gör här i Sverige, säger Rikard Landberg, professor i livsmedelskunskap vid Chalmers, till gp.se.

Bryggkaffe ger lägre diabetesrisk

Den här gången tittade forskarna på om olika typer av kaffe kan ha olika effekt. De valde att jämföra kokkaffe med bryggkaffe – och resultatet visar att kokkaffe inte alls har samma positiva effekt på diabetesrisken som bryggkaffe har.

I studien drog forskarna slutsatsen att personer som dricker två till tre koppar bryggkaffe per dag har cirka 60 procent lägre risk att utveckla typ 2-diabetes jämfört med personer som dricker mindre än en kopp bryggkaffe per dag. Konsumtion av kokkaffe hade däremot ingen effekt över huvud taget på diabetesrisken, enligt studien.

Vi har identifierat specifika molekyler, biomarkörer, i blodet hos deltagarna i studien som speglar intaget av de olika kaffesorterna. Dessa biomarkörer används sedan för analys när vi beräknar risken för typ 2-diabetes. Resultatet visar tydligt att kokkaffe inte ger den positiva effekt på diabetesrisken som bryggkaffe gör, säger Rikard Landberg.

Oklart varför kaffet skyddar

Vad som ligger bakom bryggkaffets skyddande effekt kan man bara spekulera i, menar han.

– Det är troligt att skyddseffekten kan kopplas till att de skadliga ämnen som finns i kokkaffe filtreras bort när man brygger det, säger Rikard Landberg.

Den exakta orsaken till varför kokkaffe inte minskar risken för typ 2-diabetes vet forskarna i dagsläget inte.

Bild: TT

Läs mer:

Så brygger du det perfekta kaffet hemma

Ny studie: Du kan dricka betydligt mer kaffe än du trott!

Kaffesugen? Vi vet hur snabbt koffeinet får effekt

Utvald läsning