Vanliga vaccinet kan öka chansen att överleva covid-19

Blir vaccinerad

Coronaviruset SARS-CoV-2 är till stora delar uppbyggt på samma sätt som det virus som ger röda hund. Brittiska forskare menar därför att vaccinet som ges mot bland annat röda hund, även kan skydda mot covid-19.

I en rapport skriver de brittiska forskarna att de har tittat på  hur många i de värst drabbade länderna Italien, Spanien och Tyskland som har vaccinerats mot mässling-påssjuka-röda hund, MPR. De har sedan jämfört det med vilka åldersgrupper som har högst dödlighet.

Vaccinet kan minska risken att dö av coronaviruset

Forskarna har på så sätt kommit fram till att det kan finnas ett samband mellan att vara vaccinerad mot röda hund och få en lindrig form av covid-19.

”Vi säger inte att MPR kommer att förhindra en covid-19-infektion, men det kan potentiellt minska risken för en dålig utgång”, skriver forskarna enligt Expressen.

Forskarna konstaterar också att äldre män i mindre utsträckning är immuna mot röda hund. Det kan förklara varför just de har en större risk att dö i covid-19. Samma sak kan gälla äldre kvinnor som inte fått MPR-vaccin. Forskarnas teori är att den som är vaccinerad mot MPR har större chans att återhämta sig från covid-19. De vill nu gå vidare med en större studie.

I Sverige ingår vaccin mot röda hund, mässling och påssjuka (MPR) sedan 1974 i det allmänna vaccinationsprogrammet för flickor. Sedan 1982 erbjuds två doser vaccin till alla barn.

Skälet till att man vill förhindra röda hund är att sjukdomen kan orsaka fosterskador. En kvinna som smittas i tidig graviditet löper stor risk att få missfall eller att föda ett barn med medfödd röda hund och hjärtfel, hjärnskador, syn- och hörseldefekter.

 

Foto: TT

Läs mer: 

Nya teorierna: Därför drabbas män hårdare av corona

Forskare: Coronaviruset muterar – tre versioner sprids i världen

Svårt sjuka vågar inte söka vård – på grund av corona

Utvald läsning