Studie: Personer som känner sig unga har en yngre hjärna

Känner du dig ung så kanske din hjärna är det också!

Ökad ålder kan märkas på en rad olika sätt. Förutom att ljusen på tårtan blir fler och vi blir mer erfarna, kan det också kännas i kroppen – rent fysiskt alltså.

Men oavsett vad siffran i passet antyder är det många som känner sig fortsatt unga i sinnet.

Nu har en färsk studie från Seoul National University i Korea visat att det kan finnas ett samband mellan att känna sig ung och ha en hjärna som åldrats mindre, rapporterar Sunday Times.

Läs också: Maten som kan göra din hjärna 11 år yngre!

Forskarna studerade 68 friska personer mellan 59 och 84 år. Samtliga deltagare fick sedan genomgå en magnetkameraundersökning så att forskarna kunde se hur mycket grå hjärnsubstans de hade.

Deltagarna fick också svara på frågor kring sina kognitiva förmågor och hur de upplevde sin hälsa. De fick även uppge om de kände sig äldre eller yngre än sin fysiska ålder.

Personer som kände sig yngre än vad de var upplevde att de mådde bättre och var mindre deprimerade. De hade generellt sett också bättre resultat på ett minnestest de fick göra.

Första studien i sitt slag

Deltagarna som däremot kände sig äldre än vad de var hade mer grå hjärnsubstans i hjärnans mest centrala delar.

– Personer som kände sig yngre hade också hjärnor vars struktur påminner om den hos en yngre hjärna. Viktigt att påpeka är att resultatet kvarstod även när vi vägde in faktorer som personlighet, upplevt hälsotillstånd, symptom på depression och kognitiva förmågor, säger Jeanyung Chey, en av forskarna bakom studien, till Sunday Times.

Ett äldre par, en man och en kvinna, står på en surfingbräda på en strand.

Bild: Shutterstock/IBL

Studien är än så länge den enda i sitt slag och relativt liten eftersom knappt 70 personer studerades. Forskarna ser däremot flera möjliga förklaringar till sambandet.

En skulle kunna vara att den som känner sig äldre än sin fysiska ålder faktiskt kan känna att deras hjärna åldras. En annan möjlig förklaring är att människor som känner sig yngre lever ett mer fysiskt och mentalt aktivt liv som förbättrar deras hjärnhälsa.

Läs också: Träna hjärnan – här är 7 enkla vanor

– Om någon känner sig äldre än vad de är, skulle det kunna vara ett tecken på att de behöver ändra sin livsstil, sina vanor och aktiviteter för att också förbättra sin hjärnhälsa, säger Jeanyung Chey.

Artikeln publicerades först på Året Runt.