Studie: Kvalitetstid är viktigast för barnen

Studie: Kvalitetstid är viktigast för barnen

Det totala antalet timmar du är tillsammans med ditt barn är inte det viktigaste, konstaterar en kanadensisk forskningsstudie från University of Toronto. Det viktigaste är istället att barnen får kvalitetstid med dig.

Hur många timmar du tillbringar med barnen när de är mellan 3 och 11 år gamla påverkar vare sig barnens beteende, känslomässiga välbefinnande eller skolresultat. Därmed inte sagt att föräldraskapet inte är viktigt – men det är vad ni gör tillsammans som har störst betydelse.

Kvalitetstid, menar studien, skulle kunna vara att äta middag ihop eller läsa med dina barn.

Forskarna poängterar att du som förälder inte behöver ha dåligt samvete över timmarna de är ifrån sina barn – det kan snarare leda till stress, ångest och sömnproblem. Istället bör du fokusera på den tid du faktiskt har ihop med barnen och se till att den blir meningsfull.

AV: Malin Karlberg

BILD: Thinkstock

Utvald läsning