Studie: Enkelt test avslöjar det vanligaste tecknet på covid-19

Kvinna luktar på apelsin.

Videon kunde inte hittas

Det är känt att lukt- och smakbortfall är vanliga symtom på att man har smittats av coronaviruset. Vissa kan också drabbas av ett förvrängt luktsinne då saker plötsligt luktar helt annorlunda. Även vid andra infektioner är det vanligt att lukt och smak påverkas, men i mycket mindre utsträckning än vid covid-19.

Enkel skala avslöjar om man har covid-19

Nu visar en stor, internationell studie att förlust av luktsinnet är det i särklass vanligaste symtomet – och att man kan använda en tiogradig skala för att bedöma om luktbortfallet kan orsakas av just covid-19.

Skalan går från 0 till 10. 0 är ett helt förlorat luktsinne och 10 är normalt luktsinne. Personer som skattar sitt luktsinne till 0 till 2 på skalan är med mycket stor sannolikhet sjuka i covid. Den som skattar sitt luktsinne som 0 har tio gånger högre risk för att ha covid-19 än den som inte har någon luktnedsättning.

Luktbortfall är huvudsymtomet vid covid-19

– En väldigt stor förändring av luktsinnet är ett särskilt covid-fenomen. Man kan med 83 procents säkerhet utesluta andra orsaker för dem som skattar sitt luktsinne till 0–2, säger Jonas Olofsson, professor vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, och specialiserad på luktsinnet, i ett pressmeddelande.

Studien bygger på en stor internationell enkät där 15 747 personer ingick. Jonas Olofsson tycker att förändringar i luktsinnet bör tas på allvar som ett av huvudsymptomen.

Man kan vara smittad trots normalt luktsinne

– Ibland har det beskrivits som ett mindre vanligt symptom, men det är det allra vanligaste. Om läkare använder den här skalan, och patienten själv får fylla i hur luktsinnet har förändrats, kan det vara ett tydligt bidrag till att säkerställa att det rör sig om covid-19, säger Jonas Olofsson.

Han tillägger att ett normalt luktsinne inte är en garanti för att man inte har covid-19. Studier visar att omkring hälften av dem som får sjukdomen har ett normalt luktsinne. Men ett förlorat luktsinne ökar sannolikheten att det rör sig om sjukdomen.

– Har man helt tappat luktsinne bör man isolera sig tills man vet vad det beror på, menar Jonas Olofsson.

Han ska nu, tillsammans med andra forskare, göra en uppföljning för att se hur luktsinnet har återhämtat sig hos de drabbade personerna.

Källa: Forskning.se

Foto: TT

Utvald läsning