Studie: Covid-19 kan ge långvariga skador på hjärtat

läkare som lyssnar på hjärta med stetoskop

Att en svår covid-19-infektion påverkar hjärtat negativt är känt. Teorin är att viruset infekterar hjärtmuskeln. Nu visar en tysk studie att många av dem som har haft covid-19 fortsätter att ha hjärtproblem i flera månader efter att de tillfrisknat från själva infektionen.

8 av 10 hade skador i hjärtat efter corona

I studien ingick 100 män och kvinnor mellan 45 och 53 år. De hade alla vårdats på sjukhus för covid-19. Två månader efter att de hade blivit friska, undersöktes deras hjärtan med magnetkamera. Man tog även blodprover. Resultatet visade att 8 av 10 fortfarande hade en inflammation i hjärtmuskeln. Lika många hade tecken på pågående hjärtskada.

Hjärtmuskelinflammationen verkar alltså vara kvar länge efter att själva infektionen läkt ut.

Stefan James, professor i kardiologi vid Uppsala universitet, menar att studien visar att det är viktigt att följa upp de covid-patienter som har fått en påverkan på hjärtat. Detta trots att den den hjärtpåverkan man kunde se hos patienterna i studien inte var särskilt allvarlig och troligtvis kommer läka ut.

– Men skadan kan bli ganska stor så småningom, om den får fortsätta under en längre tid, säger han i en intervju med Sveriges Radios Vetenskapsnyheter.

Han tycker att de patienter som har symtom från hjärtat efter en covidinfektion ska söka vård. Det kan till exempel handla om att man känner sig trött, andfådd och har hjärtklappning.

– Man bör ta hjärtprover och göra ett hjärtultraljud och se hur hjärtat mår. Sedan får man fortsätta följa upp det och kanske sätta in medicinsk behandling om det behövs, säger Stefan James.

Foto: TT

Läs mer:

Coronaviruset kan skada hjärtat

Forskare: Detta är första symtomet vid covid-19

Därför får du hjärtklappning på natten – och så vet du om det är farligt

Redaktionens tips