Stora mängder bly funna i barnens leksaker

Kemikalier i barnens leksaker.

När kemikalieinspektionen undersökte 60 olika leksaker på den svenska marknaden hittade man giftiga ämnen i 11 av dem. Fokus låg på leksaker som säljs i automater, leksaker från snabbmatskedjor, mjuka klistermärken och elektriska leksaker. Framförallt var bovarna de elektriska leksakerna.

Nio av tolv elektriska leksaker som Kemikalieinspektionen undersökte i projektet innehöll bly i lödningarna, som kan orsaka skador på nervsystemet och medföra försämrad intellektuell utveckling och prestationsförmåga.

– Det är anmärkningsvärt att det förekommer bly i en stor andel av de testade elektriska leksakerna. De enskilda produkterna utgör i sig ingen stor risk, men på sikt innebär de skadliga ämnen som vi har hittat ett problem för både hälsa och miljö, säger Karin Rumar, inspektör på Kemikalieinspektionen, i TV4 Nyhetsmorgon.

Läs också: Så vet du om leksakerna är giftiga

I två av de nio leksaker som innehöll bly hittade Kemikalieinspektionen även otillåtna halter av kadmium.

Man hittade även farliga ämnen i mjuka plastleksaker. Att plast kan vara giftigt för barn är ingen nyhet. Karin Rumar menar att de kan släppa gifter i hemmiljön.

– Det är framförallt ämnet ftalater, som påverkar fortplantningsförmågan och är hormonstörande. Det är långsiktiga effekter, när barnen är vuxna kan de ha svårare att själva få barn. Och klorparaffinerna, som också kan finnas i mjuka plastleksakerna, är ju cancerframkallande.

Det har ändå blivit bättre, menar hon, jämfört med studier gjorda för fem-tio år sedan. Kemikalieinspektionen har haft utbildningar för leksaksföretagen i flera år vilket fått dem att tänka om, och ftalaterna ser de allt mindre av, samtidigt som man har blivit bättre på att hitta riskprodukterna.

Läs också: Se skrämmande insidan av sonens leksak

– Det är ofta de billiga leksakerna, inte de stora märkena för de är oftast bättre, som vi tittar på nu, säger Karin Rumar.

Hennes tips för föräldrar som oroar sig för vad leksakerna innehåller är att hålla sig till de kända varumärkena. Kanske kan man dra ner på antalet leksaker för att köpa de av bättre kvalitet, och undvika mjuka platsleksaker. Titta på CE-märket, det är en indikation på att tillverkarna vet vad de gör.

De 11 produkter som inte klarade Kemikalieinspektionens kontroller får inte längre säljas. Kemikalieinspektionen har anmält fyra av leksaksföretagen till åklagare för misstänkt miljöbrott.

Källa: TV4, Kemikalieinspektionen

Foto: Thinkstock

 

Farliga kemikalier som måste bort från barnens rum nu!

Läs också: Farliga kemikalier som måste bort från barnens rum nu!