Så upptäcker du demens hos en anhörig – 7 varningstecken att ha koll på

Demens kommer ofta smygandes och till en början kan det vara svårt att sätta fingret på vad det är som är fel när en anhörig beter sig annorlunda och inte är lika skarp som vanligt.

Även om det kan vara jobbigt att ifrågasätta någons mentala skick är det viktigt att stämma av och ta reda på vad som är normala ålderstecken och vad som kan vara en början på demens.

Här är några varningstecken att hålla koll på.

1. Upprepning

Det är helt normalt att minnet sviker lite med åldern, likaså att ställa samma fråga och berätta samma anekdot flera gånger – om personen i fråga kommer på sig själv med att göra det.

När person repeterar något och är helt ovetandes om det bör du fråga hur det egentligen står till med minnet.

2. Har svårt att lösa enkla problem

Förmågan att lösa problem är något som kan försämras vid demens. Att till exempel följa ett recept, en instruktion eller göra en enkel beräkning kan vara förvirrande.

Läs mer: Oväntade egenskapen som kan vara demens

3. Har svårt att orientera sig

Att känna sig vilsen och en aning desorienterad på nya platser hör till normalt åldrande, men att plötsligt inte känna igen sig på bekanta ställen är ett tecken på demens.

4. Säger fel ord

Friska människor kan emellanåt ha svårt att hitta rätt ord, särskilt vid hög ålder. Men att använda helt fel ord och kalla saker och ting vid fel namn kan vara en varningssignal värd att notera och följa upp.

5. Har dålig hygien

Förändringar i utseende och hygien är ofta det första som familjen lägger märke till när en person börjat utveckla demens. Särskilt tydligt blir det på personer som annars är måna om sitt utseende.

6. Slarvar med hemmasysslor

Saknas vanliga hygienprodukter, som tandkräm, tvål eller toalettpapper? Finns det rutten mat i kylskåpet eller är tvättkorgen överfylld?

7. Börjar bli personlighetsförändad

Var uppmärksam på personlighetsförändringar. Har personen exempelvis börjat bete sig irrationellt, med rädsla eller misstänksamhet? Om du är osäker bör du fråga dig själv om beteendet plötsligt är annorlunda än det brukar vara. Är svaret ja kan det vara bra att stämma av med en läkare.

Källa: Health Foto: Shutterstock