Så påverkar "fat shaming" hälsan – forskning bevisar

Så kallad fat shaming, det vill säga att personer med övervikt utsätts för nedlåtande kommentarer och tillrättavisningar, kan leda till sämre hälsa för de utsatta.

Det visar en ny studie från University of Pennsylvania, där forskarna såg att skammen hos de överviktiga ledde till att de rörde sig ännu mindre och åt ännu sämre. Det ledde i sin tur till en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. De drabbades också ofta av depression.

Läs mer: Forskning: Övervikt har inget med dålig karaktär att göra

Forskare: Sluta skuldbelägga överviktiga!

Läs också: Forskare: Sluta skuldbelägga överviktiga!

 

 

Utvald läsning