Robert andas med donerade lungor: "Fantastiskt att få uppleva en ny dag"

Robert fick nya lungor och ett nytt liv.

Videon kunde inte hittas

Tänk dig att leva med vetskapen om att din framtid är ett samtal bort. Att ständigt vara beredd på att telefonen ska ringa med ett livsavgörande besked.

Det har varit vardagen för Robert och hans föräldrar sedan i höstas, då han efter många års sjukdom klassades så akut dålig att nya lungor var hans enda räddning.

Problemen började redan 2011, då Robert trots sin unga ålder på 27 år hade fått försämrad kondition och drabbades av återkommande andfåddhet. Det hade kommit smygande men en dag blev han så dålig att han fick åka in till akuten – där han kollapsade.

Proppar i lungorna och förstorat hjärta

Det konstaterades att Robert hade både gamla och nya proppar i sina lungor och i hjärtat. Han flögs akut till en specialistläkare som opererade bort propparna och samtidigt fick Robert diagnosen PAH, pulmonell arteriell hypertension, vilket innebär att lungornas blodkärl blir för trånga. Följden blir att blodtrycket i lungorna blir onormalt högt, eftersom samma volym blod försöker pressa sig fram genom allt trängre kärl. Hjärtat måste då arbeta allt hårdare och tar på sikt skada. Roberts hjärta var förstorat och man opererade även det samtidigt. Läget var nu kritiskt.

Efter operationer på lungorna och hjärtat hade Robert endast 30 procent kvar av sin lungkapacitet. Det stod då klart att han skulle behöva genomgå en lungtransplantation på sikt.

Robert fick en så kallad lenus pump inopererad för att vinna tid. Tack vare den och en egen stark vilja har han klarat av att arbeta halvtid och tagit sig till och från jobbet med hjälp av en elcykel.

Beslutet om att han behöver genomgå en lungtransplantation togs i Lund hösten 2019. Sedan dess har han stått på donationslistan och väntat på samtalet för operation.

Robert har ingen egen familj och hans föräldrar är hans närmaste anhöriga. Varje dag, varje minut har de väntat på samtalet, med mycket oro och stor stress. Kommer han bli sämre? Vad händer då?

Samtalet alla väntade på

Men så i våras kom samtalet. En donators anhöriga hade i sin stora sorg beslutat att ge en gåva som räddar Robert. Efter en lång operation har han fått sina nya lungor och redan 20 timmar efter operationen kunde han gå 100 meter.

Tacksamheten är stor, menar Robert och hans familj

För Robert är det ett ljus i tunneln att få uppleva en ny dag.

Fakta om lungtransplantation

I Sverige utförs cirka 60 lungtransplantationer per år sammanlagt har cirka 1 000 patienter lungtransplanterats i Sverige. Sveriges alla hjärt- respektive lungtransplantationer utförs i Lund och Göteborg och möjligheterna till ett fortsatt bra liv är goda för patienterna. På Hjärt-lungfondens sajt kan du läsa mer om lungtransplantationer och hjärttransplantationer .

Läs också:

"Jag lyssnade på min magkänsla och inte på läkarna – det räddade mitt barns liv"

Tecknen: Så varnar kroppen dig före en hjärtinfarkt