Tecken: Så varnar kroppen dig före en hjärtinfarkt

kvinna med hjärtinfarkt

Hjärtinfarkt är den absolut vanligaste dödsorsaken i Sverige. Varje dag inträffar cirka 75 infarkter och en fjärdedel av dessa leder till döden inom en månad. Siffran väntas stiga de närmaste åren, enligt Hjärt-Lungfonden.

För att rädda fler liv är det viktigt att lyssna på kroppens signaler. Hälften av alla drabbade får nämligen varningssymtom cirka en månad före infarkten, utan att veta om det.

Tecken på hjärtinfarkt:

Det dolda tecknet på att en blodpropp håller på att bildas i något av hjärtats kranskärl – och alltså snart orsakar en hjärtinfarkt – kan sammanfattas i sex ord:

  • Trötthet
  • Tyngdkänsla
  • Andningssvårighet
  • Svettning
  • Förkylning
  • Utmattning

Symtomen kan likna en helt vanlig förkylning med feber och hosta, och är därför lätta att missa.

Så här kan det kännas i kroppen:

Trötthet

Trötta kan vi alla vara, men när du inte orkar utföra vardagssysslor som att handla eller laga mat är det en tydlig varning.

Tyngdkänsla

Ett tryck över bröstet eller en tyngdkänsla är aldrig bra. Vanligtvis kan smärtan även stråla ut i armen, nacken, halsen, ryggen eller magen. Cirka 15 minuter brukar besvären pågå.

Andningssvårighet

När lungorna inte får tillräckligt med blod, som är fallet inför en hjärtinfarkt, kan du uppleva en svårighet med att andas. Ta signalen på allvar innan du råkar ut för akut andnöd.

Svettning

Kallsvettningar och yrsel är också vanligt. Du kan uppleva en feberkänsla och tro att en influensa är på väg att drabba dig. Yrseln orsakas av en minskad blodtillförsel till hjärnan.

Förkylning

Plötslig hosta och andra förkylningsliknande symtom kan förstås vara helt ofarliga, men tillsammans med några av ovanstående tecken kan det också tyda på annalkande fara.

Utmattning

Inför en kommande infarkt får även musklerna otillräckligt med blod. Det resulterar i en fysisk känsla av svaghet eller utmattning i hela kroppen.

Av Margaretha Malmgren

Foto: TT

LÄS MER:

Kvinnor löper större risk att dö av hjärtinfarkt – vården skiljer sig mellan könen

Ny studie: Därför är det bra för hjärtat att bada varmt

Så känner du igen en farlig hjärtrusning!

Utvald läsning