Fetma och graviditet: Det här är riskerna för barnet

Kvinnor som lider av fetma riskerar inte bara att drabbas av fler komplikationer under graviditeten. Risken att barnet de föder får svåra sjukdomar senare i livet ökar också, enligt engelska studier. 

Orsaken är att fetma ”ärvs” – barn med överviktiga föräldrar får ofta viktproblem. Alltså riskerar de att drabbas av sjukdomar som hänger ihop med övervikt, som diabetes typ två, hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och astma.

Men barn till gravt överviktiga mammor påverkas redan under fosterstadiet. De förändringar som sker i mammans kropp, och som hänger ihop med övervikten, kan leda till att fostret får hjärnskador. Forskarna har till exempel upptäckt att kognitiva problem, autism och ADHD är vanligare bland barn till mammor som lider av fetma.

Barn till överviktiga mödrar får också en förväntad livslängd som är kortare än barn till normalviktiga mödrar. Det visar en belgisk studie som undersökte hur långa telomerer nyfödda barn hade.

Telomerer sitter i slutet av DNA-spiralerna och hindrar dem från att bli skadade – man brukar likna dem vid plaststopparna som hindrar skosnören från att bli fransiga. Med åren blir telomererna kortare och kortare. Människor med långa telomerer har alltså ett ökat skydd mot åldrande.

Studien visade att ju högre BMI, body mass index, mödrarna hade innan de blev gravida, desto kortare telomerer hade bebisarna.

Redaktionens tips