Övervikt hos mamman ökar risk för epilepsi hos barnet

Övervikt och epilepsi hör ihop.

– Vi har tidigare sett att mammor med övervikt och fetma får svårare förlossningar och risken ökar för exempelvis missbildningar hos barnen. Och nu antyder våra resultat att dessa mammor också har en högre risk att få barn med långvariga neurologiska skador, säger Sven Cnattingius, professor i reproduktionsepidemiologi vid Karolinska institutet och en av studiens medförfattare.

Varje år föds ungefär 7 av 10 000 barn med epilepsi, ett tillstånd där man i 60 procent av fallen inte kan förklara vad som orsakar krampanfallen, mer än att det som händer att att hjärnans nervceller överaktiveras.

Läs också: Överviktig och gravid? Det här är riskerna – för ditt barn!

I den nya studien har svenska forskare analyserat data från 1,4 miljoner barn födda 1997-2011. Resultatet visar att mammor som var överviktiga (BMI mellan 25-30) när de skrevs in på mödravårdcentralen löpte 11 procent större risk än normalviktiga att få ett barn med epilepsi.

Störst risk löpte mammor med svår fetma, och ett BMI på mellan 35 och 40. För dem var risken 82 procent större att föda ett barn med epilepsi.

– Våra fynd stärker bilden av att sjukvården ska hålla ett extra vakande öga på dessa barn, säger Sven Cnattingius.

Läs också: Socker lika farligt för fostret som rökning

Den här studien kan forskarna inte dra några slutsatser om orsaker ifrån, men det finns flera teorier om att övervikt och fetma hänger ihop med inflammationer i kroppen. Och de inflammationerna kan också påverka utvecklingen av fostrets nervsystem.

Källa: Dagens medicin

Foto: Thinkstock

 

Gravid och vill gå ner i vikt? Så ska du tänka

Gravid och överviktig?

Läs också: Gravid och vill gå ner i vikt? Så ska du tänka

 

 

Utvald läsning