(O)vanorna som gör det svårare att bli gravid

Övervikt,  rökning och överkonsumtion av kaffe och alkohol kan försvåra en graviditet. Men det är inte bara kvinnan som bör se över sina kost- och livsstilsvanor, skriver sajten alltforforaldrar.se.

Rökning

Rökning påverkar spermiekvaliteten negativt och rökande kvinnor löper ökad risk för missfall. Dessutom finns det en koppling mellan rökning och ökad risk för genetiska skador på fostret.

Kost

Alkohol är skadligt för fostret under hela graviditen, därför råder en självklart nolltorelans mot alkoholhaltiga drycker under dessa månader. Studier har också visat att en hög alkoholkonsumtion bland män kan påverka möjligheten att få barn negativt. Även kaffe tros ha en negativ inverkan hos både mannen och kvinnan, därför bör par som planerar att bli med barn dra ner kaffekonsumtionen till ett få koppar om dagen.

Vikt

Ett normalt BMI är optimalt för att maximera chanserna att bli gravid. Stora avvikelser, både mot under- och övervikt, kan göra att det tar längre tid att bli med barn. Risken för att få missfall ökar dessutom om kvinnan är överviktig, och är både mannen och kvinnan överviktiga minskar chansen att bli med barn via IVF med 20% enligt en dansk studie.

Räkna ut ditt BMI
  * cm
  * kg
  Beräkna
  Ditt BMI är:
  Undervikt
  <19
  Normalvikt
  19,1 - 25
  Övervikt
  >25,1

   

   

  Källa: IVF Sverige/Allt för föräldrar

   

  BILD: Thinkstock

  Utvald läsning