Nyhet: Forskarna har hittat en orsak till kronisk trötthet

Kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS) innebär en känsla av utmattning som inte går att vila bort. Sjukdomen har jämförts med en evig influensa där individen lider av svår energibrist, feber, värk, minnesproblem, nedstämdhet och överkänslighet mot ljud och ljus.

Över 40 000 personer i Sverige är drabbade och så många som en fjärdedel behöver stanna hemma eller är sängbundna. Orsaken till sjukdomen har länge varit oklar och botande behandling saknas – men nu tror sig forskarna vara närmare en lösning.

Likhet med dvala

Tack vare ny teknologi inom metabolomik, det vill säga studiet av ämnesomsättningens biokemiska avtryck på cellnivå, har forskare från University of California i San Diego (UCSD) identifierat en potentiell biomarkör för sjukdomen. En avvikande biokemisk signatur i blodplasman särskiljer ME/CFS-sjuka från friska personer.

Resultaten tyder på att kroniskt trötthetssyndrom är ett sjukdomstillstånd med kraftigt nedsatt ämnesomsättning och energiproduktion. Tillståndet har likheter med en slags skyddande dvala som vissa maskar och insekter försätts i för att överleva livshotande situationer.

Effektiv behandling

Enligt den svenska patientföreningen RME, Riksföreningen för ME-patienter, innebär de nya resultaten ett stort framsteg.

– Metabolomik som forskningsområde verkar överlag vara på frammarsch och för kunskapen om den svårt funktionsnedsättande sjukdomen ME/CFS är det här ett stort genombrott. Den ger hopp om att vi snart ska kunna diagnosticera ME/CFS på ett enklare och säkrare sätt och även hopp om möjligheter till effektiv behandling på lite sikt, säger Stig-Björn Rudolph, ordförande i RME.

Stig-Björn Rudolph tror att studien kommer att göra stor skillnad för de patienter som är drabbade.

– Våra medlemmar får i dag ofta felaktiga diagnoser och ordineras att anstränga sig mer än de kan. Det gör dem sämre och det här förklarar varför. Vi hoppas kunskapen ska spridas så fler ME/CFS-sjuka kan få den diagnos, vård och behandling de behöver, säger han.

Fakta: ME/CFS

  • ME står för myalgisk encefalomyelit. Myalgi betyder muskelsmärta och encefalomyelit är en inflammation i hjärna och ryggmärg. CFS står för cronic fatigue syndrome, vilket betyder kroniskt trötthetssyndrom.
  • ME/CFS klassas som en neurologisk sjukdom som kan drabba både barn, män och kvinnor. I 75-80 procent av fallen börjar sjukdomen i samband med en infektion.

Artikeln kommer från allas.se

Källor: RME och University of California, San Diego
Text: Margaretha Malmgren

Foto: Shutterstock
Studien hittar du HÄR

Mer från allas.se: Se upp: 9 tecken på att du snart är utbränd!

 

Läs mer:

Vanja Persson lever med ME: ”Som en evig dvala”

Vad är ME/CFS? 12 symtom på sjukdomen

Smärtläkaren om ME: ”Kommer att botas”