SömnMindfulnessOnt i magenVätskebristHuvudvärk

Nya rekommendationer: Då ska du vaccinera dig mot pneumokocker

14 sep, 2020 
Pneumokockvaccin kan skydda mot lunginflammation
Vad är pneumokocker och behöver alla vaccinera sig? Vi svarar på några vanliga frågor om pneumokockbakterier, sjukdomarna de kan leda till och hur man skyddar sig bäst.
För att spara den här artiklen måste du vara inloggadLogga in på ditt kontoellerSkapa ett konto kostnadsfritt
Annons

Pneumokocker är den vanligaste orsaken till lunginflammation  och varje år drabbas cirka 100 000 personer i Sverige av sjukdomen. Men få känner till att lunginflammation även kan leda till sepsis, eller det som tidigare kallades blodförgiftning. Sepsis  är en mycket allvarlig komplikation och pneumokocker är en av de vanligaste orsakerna till sepsis.

Idag finns flera vaccin mot de pneumokocker som kan leda till lunginflammation och sepsis. Vissa experter menar att vi hade varit bättre rustade mot coronapandemin, om vi hade haft ett nationellt vaccinationsprogram mot pneumokocker. Idag får många bekosta vaccinet själva.

Vad är pneumokocker?

Pneumokocker är en grupp bakterier ingår i näsans och svalgets normala bakterieflora. De kan orsaka flera typer av infektioner. Luftvägsinfektioner och inflammation i öron och bihålor är några exempel. Pneumokocker är också den vanligaste orsaken till lunginflammation. Det som gör bakterierna så farliga är att  vissa av dem som drabbas kan utveckla lunginflammation med blodförgiftning eller hjärnhinneinflammation.

Annons

Vem ska vaccinera sig mot pneumokocker?

Vaccination mot pneumokocker erbjuds alla spädbarn inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Dessutom rekommenderar Folkhälsomyndigheten vaccination till vissa grupper i befolkningen som löper en ökad risk att drabbas av allvarlig, livshotande sjukdom om de smittas med pneumokocker. Nyligen uppdaterade man sina rekommendationer över vilka som bör erbjudas vaccin.

Vuxna behöver i normala fall bara ta pneumokockvaccin en gång, till skillnad mot influensavaccin som behöver förnyas varje år. Vissa personer med extra stor risk för en allvarlig infektion kan dock behöva nytt vaccin efter ett antal år.

I vissa regioner får riskgrupper vaccinet gratis, i andra måste man betala det själv. Även vuxna under 65 och som inte tillhör en riskgrupp kan vaccineras men får då stå för kostnaden själv.

Här är de nya riskgrupperna

Tillhör du någon av följande grupper rekommenderas du att vaccinera dig mot pneumokocker: 

 • Du är 65 år och äldre
 • Du har en kronisk hjärtsjukdom
 • Du har en kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
 • Du har andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft, till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder
 • Du har kronisk lever- eller njursvikt
 • Du har bristande mjältfunktion
 • Du har diabetes
 • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar, till exempel om du har genomgått stamcells- eller benmärgstransplantation eller lider av hematologisk cancer, sicklecellsanemi och lugncancer. Även vissa behandlingar kan sätta ner immunförsvaret.
 • Du har ett alkohol- eller drogmissbruk.
 • Du är rökare
 • Du är svetsare och har utsatts för giftig rök
 • Du har ett cocleaimplantat inopererat.

Källor: Folkhälsomyndigheten, 1177.se, Pfizer

Foto: TT

Läs mer:

Vanligt vaccin kan skydda mot svår lunginflammation vid covid-19

Dr Mikael: Då ska du söka hjälp för din andnöd

Vilka vaccinationer behöver man som vuxen?

Annons