HuskurerOnt i magenTarmproblemBenskörhetKlimakterietNyttig matPollenallergi

Kaffe under graviditeten kan ge överviktiga barn

26 apr, 2018 
Så påverkar koffein gravida kvinnor.
Att man får dra med på kaffet som gravid är ingen nyhet – och nu visar en ny studie att ditt kaffedrickande kan påverka barnets framtida vikt. Det är koffeinet som ligger bakom – men än vet inte forskarna exakt hur sambandet kommer sig.
Annons

När forskare vid Sahlgrenska akademin i samarbete med Folkehelseinstituttet i Norge analyserade data från 50 943 gravida kvinnor, kunde de se ett samband mellan kaffedrickande under graviditeten och ökad överviktsrisk i skolåldern.

– Det kan finnas anledning att vara striktare än det som rekommenderas, max tre koppar kaffe om dagen. Koffein är ju inget medikament som man måste få i sig, säger Verena Sengpiel, docent inom obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska akademin och specialistläkare på universitetssjukhusets kvinnoklinik, i ett pressmeddelande.

Studien har publicerats i tidskriften BMJ Open, och i resultaten kan man se att mammor som får i sig koffein under gravidmånaderna löper större risk att få barn som blir överviktiga i förskole- och skolåldern. Barnen följdes i åtta år.

Tidigare forskning visar att barn som är överviktiga ofta har med sig övervikten i vuxen ålder, och löper då större risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2.

Annons

Om man jämför barnen till de mammor som hade intagit mest koffein med barnen till de mammor som fått i sig minst, kunde man se att skillnaden i andelen barn med övervikt låg på över fem procentenheter, när barnen var fem år gamla.

Som koffeinkällor räknades inte bara kaffe, utan även te, energidryck, choklad med mer.

– I Norden är det framför allt kaffe som spelar roll, medan kvinnor i exempelvis England får den största delen av sitt koffein via svart te. Ser man till gruppen yngre handlar det mer om energidrycker. Det är en styrka att vi har med olika källor i studien, och vi hittar ett liknande samband mellan intag av koffein från dessa olika källor och barnens tillväxt, säger Verena Sengpiel.

Tidigare studier har nått samma resultat, men det här är den största både vad gäller antal testpersoner och koffeinkällor. I tidigare djurstudier där embryon utsatts för koffein har man kunnat se att ungarna får en snabbare tillväxt och lättare drabbades av viktproblem, dåliga blodfetter eller högt blodtryck.

Annons

– Även om det behövs fler studier innan vi vet vad fynden verkligen betyder, så är koffein en substans som man kan välja att minska eller helt avstå ifrån under graviditeten, konstaterar Verena Sengpiel.

Livsmedelsverkets rekommendationer gällande koffein för gravida är idag max 300 milligram koffein per dag, vilket motsvarar ungefär tre koppar kaffe (1,5 deciliter) eller sex muggar svart te (2 deciliter).

Källa: Sahlgrenska Akademien, Livsmedelsverket  Foto: IBL

Läs mer:

Socker lika farligt för fostret som rökning

Gravid – vilka ostar får man äta då?

Experten: Energidrycker är inte farligare än kaffe

Annons