Ny studie: Fetma snart vanligaste orsaken till cancer i Sverige

Fetma och övervikt ger cancer.

När det kommer till vad som orsakar cancer finns det vissa vanor som direkt dyker upp i tankegångarna: Att sola utan solskydd. Att röka. Att dricka stora mängder alkohol. Bland annat.

Och länge har just rökningen varit den största riskfaktorn för cancer, men nu börjar en annan faktor gå om. Vi har skrivit om det tidigare, när WHO kom med en ny rapport som visade att övervikt och fetma är det som orsakar flest cancerfall i världen.

Nu har Cancerfonden gjort en liknande undersökning i Sverige – och siffrorna matchar den mörka trenden. I Cancerfondsrapporten Prevention, gjord av EY, som nyligen presenterades kan man se att det finns ett starkt samband mellan fetma/övervikt och 13 av våra vanligaste cancerformer. Bland dessa finns bland annat sköldkörtelcancer, bröstcancer, levercancer, njurcancer, bukspottkörtelcancer och magsäckscancer.

Över 2000 svenskar får en cancerdiagnos varje åt på grund av sin vikt – och siffran väntas stiga till 11 000 inom 25 år om den negativa viktökningstrenden fortsätter.

– Vi har sedan länge vetat att levnadsvanorna i Sverige blir sämre och mer ojämlika. För vissa åldersgrupper har andelen med övervikt fördubblats sedan 1980-talet. Flera faktorer talar för att övervikt i en framtid kan passera rökning som den största påverkbara riskfaktorn för cancer, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden, i ett pressmeddelande.  

Behövs en proaktiv cancerpolitik

Rapporten visar också att den folkhälsopolitik som regeringen för idag inte är tillräcklig för att kunna undvika att dessa 11 000 personer drabbas. Cancerfonden uppmanar nu regeringen att ta fram en nationell strategi och handlingsplan med tydliga mål och konkreta åtgärder för att bromsa trenden.

– Regeringen behöver gå från ord till handling. Det behövs en tydligare styrning av folkhälsopolitiken. Det är ohållbart att ansvaret är så uppsplittrat och otydligt, och att stödet till regioner och kommuner är så svagt, säger Ulrika Årehed Kågström.

Bland annat föreslår man en särskilt skatt på sockersötade drycker, och skärpt lagstiftning när det kommer till livsmedelsreklam som riktas mot barn.

Fetman ökar i Sverige

Idag är nästan hälften av den svenska befolkningen överviktig eller lider av fetma.

Förutom cancer kan en sjuklig vikt leda till mängder av andra hälsoproblem. Bland annat hjärt-kärlsjukdom, högt blodtryck, diabetes, ledbesvär, gallsten, astma, sömnapné, demens, infertilitet samt psykiska besvär.

Källa: Cancerfondsrapporten Prevention, Dagens Medicin, 1177 Vårdguiden  Foto: TT

 

Läs mer:

Cancer: 9 goda vanor som skyddar

Fullkorn kan minska risken för tarmcancer

Studie: Så lite övervikt räcker för ökad cancerrisk

Utvald läsning