Ny studie: Du kan ha ärvt dina sömnproblem från dina föräldrar

Sömnproblem kan ligga i generna.

Sömnbesvär är vanligt och något de flesta av oss ha upplevt någon gång i livet. Men för många är det ett mer eller mindre permanent problem. Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att omkring 40 procent av Sveriges befolkning anser sig har problem med sömnen, oftast att man har svårt att somna, eller vaknar tidigt och har svårt att somna om. Sju procent har svåra sömnproblem.

Äldre har oftare sömnproblem än yngre, och kvinnor oftare än män – men nu har nya uppgifter dykt upp kring vilka som riskerar att drabbas av sömnproblem och sömnsjukdomar.

Det visar sig nämligen i en ny nordisk studie att personer vars föräldrar har sömnproblem oftare har det själva. Eftersom man redan vet att livsstilsfaktorer och hälsoaspekter som motionsmängd, diet och ålder kan påverka sömnkvaliteten, ville man nu också ta reda på om generna kan ha någon koppling.

Studerade snarkning och insomningsproblem

I studien deltog nära 6000 kvinnor, män och myndiga barn till dessa, från länderna Sverige, Norge, Island, Estland samt Danmark. Typerna av sömnsvårigheter som stod i fokus var svår snarkning, orolig sömn och insomningssvårigheter.

– Vi såg ett rätt stort samband både för sömnstörningar och hur mycket man sover per natt. Bland de föräldrar som sov mindre än sex timmar var det betydligt vanligare att deras barn gjorde det samma, säger Eva Lindberg, professor vid Uppsala universitet samt en av forskarna bakom studien som publicerats i den tidskriften Sleep Medicine, till SVT.

Sambanden man fann kunde inte förklaras av livsstilsfaktorer eller miljö. Liknande studier har tidigare gjorts på tvillingar, men inte på två olika generationer, vilket gör den nya studien lite extra intressant.

Vill förebygga sömnproblem

Att sömnproblem kan ligga i generna hjälper inte särskilt mycket idag, men i framtiden kanske man kan använda kunskapen för att komma till rätta med sömnproblem.

– Sömnbesvär är vanligt förekommande och vi måste lära oss mer om vi ska kunna komma åt orsakerna. För att kunna förebygga sömnproblem är det viktigt att få en klarare bild över vilka som drabbas, säger Eva Lindberg.

Källa: SVT, Folkhälsomyndigheten  Foto: TT

Läs mer:

Nya riktlinjer: Så här mycket sömn behöver vi i olika åldrar

Sömnforskaren förklarar: Därför sover vi bättre med tyngdtäcke

Sno knepen! Detta har sömnexperterna alltid i sitt sovrum

Redaktionens tips