Ny studie: Diabetes typ 2 beror INTE bara på livsstilen

Skräpmat sägs kunna orsaka diabetes.

5 tidiga tecken på diabetes
Slå på ljud

Diabetes är en komplicerad sjukdom som finns i flera former. De två vanligaste formerna är diabets typ 1 och typ 2. Tidigare har man sagt att de är två helt olika sjukdomar eftersom diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom medan diabetes typ 2 klassas som en vällevnadssjukdom. Typ 1 innebär att kroppens immunförsvar förstör de celler i bukspottkörteln som tillverkar insulin. Ofta kommer sjukdomen när man är ung.

Typ 2 kallas åldersdiabetes eftersom den vanligen drabbar personer över 40 år. Den här diabetesformen beror på en okänslighet för insulin (insulinresistens) som hänger ihop med högt blodtryck och övervikt.

Men nu visar ny forskning att det kanske inte är så stor skillnad mellan de två sjukdomarna som man tidigare har trott.

Stört immunförsvar även vid typ 2

Studien, som gjorts av forskare vid Umeå universitet i samarbete med forskare i Cambridge, visar att även typ 2-diabetes kan förklaras med störningar i immunsystemet, åtminstone delvis. Tidigare har åldersdiabetes enbart sagts bero på livsstilsfaktorer som att man äter fel och rör på sig för lite.

Fler kan behöva insulin

Forskarna har analyserat gener och antikroppar från närmare 28 000 personer i åtta europeiska länder. Man såg då att vissa antikroppar som finns vid diabetets typ 1 ibland också finns vid diabetes typ 2. Lite förenklat innebär det att diabetes typ 2 också kan hänga ihop med en störning i immunsystemet. Därför kan den som har den här formen av autoimmun diabetes typ 2 behöva behandling med insulin. De antikroppar det gäller kan man testa sig för vid alla större sjukhus.

Men betyder de nya rönen om att diabetes typ 2 inte bara beror på livsstilen att man kan strunta i att leva hälsosamt?

– Tvärtom kan det vara extra viktigt för den som har denna störning i immunsystemet att leva hälsosamt för att på så vis minska de riskfaktorer som går att påverka, säger professor Olov Rolandsson vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin på Umeå universitet i ett pressmeddelande. Han är också en av forskarna bakom studien.

Foto: TT

Läs mer:

Diabetes typ 3 och andra okända former av sjukdomen

Forskare: Bästa maten för att sänka blodsockret

Bästa frukten för dig med diabetes

Utvald läsning