Ny studie: Därför blir barn allt mer stressade

Undersökning visar att barn rör sig allt för lite.

Hälsoverktyg

Stressa mindre Stressa mindre
Räkna ut din fettprocent Räkna ut din fettprocent
Kaloritabell Kaloritabell
Motionstabell Motionstabell
Räkna ut ditt BMI Räkna ut ditt BMI
Räkna ut ditt kaloribehov Räkna ut ditt kaloribehov
Räkna ut din midja/höftkvot Räkna ut din midja/höftkvot
Ner i vikt - tjänster Ner i vikt - tjänster
Onlinekurser för nya vanor Onlinekurser för nya vanor
Recept Recept
Veckans meny Veckans meny
Nyhetsbrev Nyhetsbrev

Folkhälsomyndigheten lät skolelever i åldrarna 11, 13 och 15 år bära en aktivitetsmätare under en vecka. Resultatet visar att den fysiska aktiviteten för de flesta barn var alldeles för låg och att detta påverkade deras allmänna välmående – och även hur de hanterade stress.

Barn rör sig mindre ju äldre de blir

Barnen i studien spenderade majoriteten av sin vakna tid stilla, det vill säga sittande, halvliggande eller stillastående vilket även ökade ju äldre barnet var. Studien visar att 67 procent av 11-åringarna var inaktiva medan hela 75 procent av 15-åringarna var till största delen stillasittande. Detta får konsekvenser både för individen och på en samhällsnivå. En liten ökning av den fysiska aktiviteten skulle kunna ge många hälsovinster både på lång och kort sikt och det är därför viktigt att nå ut till alla i samhället och även försöka utjämna de hälsoskillnader som finns idag.

Pojkar rör sig mer än flickor

Studien visar på att det inte bara är åldern som påverkar hur mycket barn rör sig utan att även könet har en betydelse. Pojkar rör sig enligt denna studie mer en flickor i samma ålder och den stillasittande tiden var jämnt fördelad mellan skolan, fritid och helg under en vecka.

Saknaden av fysisk aktivitet påverkar stressen i skolan

Studien bevisar det som även är etablerad kunskap sedan innan – att den fysiska aktiviteten påverkar barnens hälsa och stresstålighet. Barnen som rörde på sig minst upplevde en större stress i skolan och skoluppgifterna och hade sämre hälsa jämfört med de som rörde sig mer i vardagen.

Resultatet av detta visar på vikten av att försöka förändra trenden av stillasittande för barn och unga.

Foto: TT

Läs mer:

WHO:s nya riktlinjer: Ingen skärmtid alls för små barn 

Enkla metoden för att minska risken för stillasittande 

Svenska barn får underkänt i internationell hälsorapport 

 

Dela på: