Ny studie: Även "lagom" med alkohol kan skada hjärnan

Att en alltför hög konsumtion av alkohol är skadlig råder det ingen tvekan om. Det kan skada minnet, njurar och lever och orsaka cancer bland annat.

Men hur påverkar en måttlig konsumtion kroppen, på lång sikt? Det har det rått delade meningar om, även bland forskare. Därför har en grupp brittiska forskare nu gjort en lång och utbredd studie om just detta.

I studien deltog 550 personer i hela 30 år. Varje vecka fick de lämna rapporter om sin alkoholkonsumtion och regelbundet gjordes kognitiva tester.

Läs också: Vin – fördelarna och nackdelarna för din hälsa

Som väntat visade studien att de personer som vittnade om ett högt alkoholintag i större utsträckning riskerade nervcellsdöd i hjärnan, bland annat i hippocampus som är en viktig del för minnet och rumsuppfattningen.

Men man kunde också se att de som drack måttliga mängder alkohol fortfarande hade tre gånger högre sannolikhet för nervcellsskador i hippocampus, jämfört med de som höll sig nyktra.

De som drack mycket och måttligt visade även sämre resultat i ett av de kognitiva testen, där man skulle rabbla upp ord på en bestämd bokstav.

Läs också: Européer har större sug efter fett och alkohol

Tidigare forskning har tytt på att liten alkoholkonsumtion ska skydda den kognitiva förmågan – men det var inget forskarna kunde se i studien.

Resultaten kan vara betydande för folkhälsan, menar en brittisk psykiater i en ledarkommentar till studien. De visar att alkoholvanor som i dag anses normala ändå kan ha skadliga effekter på oss.

Personerna var i snitt 43 år gamla, och deras hjärnor undersöktes med en magnetkamera mot slutet av studien. Resultaten justerades bland annat för kön, utbildning, rökning och fysisk aktivitet.

Läs också: Européer har större sug efter fett och alkohol

 

OM STUDIEN: Som högt intag i studien avsågs ett intag över 30 standardglas i veckan.

”Måttligt” intag låg på mellan 14 och 21 standardglas.

Lågt intag räknades som 8 standardglas eller mindre i veckan.

I studien räknade man med att ett standardglas innehåller 8 gram alkohol, medan vi i Sverige räknar ett standardglas som 12 gram alkohol.

I Sverige ligger den rekommenderade övre gränsen för alkoholintag på 14 standardglas i veckan för män och 9 glas för kvinnor.

Källa: Dagens medicin

Foto: IBL

 

9 vanliga tecken på alkoholmissbruk

Har du problem med alkohol?

Har du problem med alkohol?

Läs också: 9 vanliga tecken på alkoholmissbruk

 

 

Utvald läsning