Ny rapport: Dålig hygien i vården kostar miljarder varje år

Hygien är viktigt.

Genomsnittslängden för en sjukhusvistelse ligger på 6,3 dagar – om du inte drabbas av en vårdrelaterad infektion, för då ligger du i genomsnitt inne i 16,6 dagar.

Enligt en ny rapport från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kostar dessa extradagar vården 7 miljarder kronor varje år – mer än 10 procent av kostnaderna för den somatiska slutenvården.

– Sannolikt kostar infektionerna samhället ännu mer eftersom vi inte räknat med sjukskrivningar och andra kostnader som sjukdomen för med sig. Men framför allt handlar detta om lidande för patienten, säger Eva Estling, samordnare för patientsäkerhetsfrågor på SKL, till Dagens Medicin.

Läs också: Brister i vården drabbar nyblivna mammor

Varje år drabbas omkring 65 000 patienter av vårdrelaterade infektioner, och enligt rapporten skulle åtminstone hälften av dessa fall kunna undvikas om sjukvården blev bättre på att följa de råd och rekommendationer som finns för att undvika smitta. Det skulle i sådana fall kunna spara 3 miljarder kronor och 300 000 vårdplatser – årligen.

Att ha en nollvision för dessa infektioner är däremot inte realistiskt.

– Målet är förstås att ge en så bra vård som möjligt. Men en del behandlingar innebär en ökad risk för VRI, och räknas i dag som undvik­bara. Men vad som är undvikbart kan diskuteras, det vi inte kan göra i dag kan vi kanske göra imorgon. Förhållningssättet i vården måste vara att VRI kan förebyggas, säger Eva Estling.

Rapporter som denna är ingen nyhet, och åtgärder har vidtagits tidigare, men några tydliga förbättringar har uteblivit.

Läs också: Överläkaren om endometrios: Vården måste ta det på allvar – MåBra

– Det finns en frustration i att förändringen går för sakta. Det är ett av skälen till att vi gjort den här redo­visningen. Vi vill lyfta att ansvaret ligger på högsta politiska nivå. Vi vet att det är viktigt med en ledning som leder och efterfrågar ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och som inser vikten av att arbeta pro­aktivt tillsammans med professionen i hela vårdkedjan, säger Eva Estling.

Det är framför allt personer över 75 år som drabbas hårt av de vårdrelaterade infektionerna, och årligen räknar man med att 1500 personer dör i sviterna. Enligt rapporten skulle hälften av dessa fall kunna undvikas.

– Att runt 30 000 patienter får vårdrelaterade infektioner som kunde ha undvikits, ger ökade vårdtider som motsvarar vård­platser för ett helt sjukhus. Det handlar om totalt 300 000 vårdplatser om året. Med tanke på vårdplatsbristen bör den kunskapen motivera till ett mer proaktivt arbete i hela vårdkedjan, så att det gagnar patienten, säger Eva Estling.

Källa: Dages medicin

Foto: IBL

 

Sveriges bästa sjukhus – se hela listan

Sveriges bästa sjukhus 2016.

Läs också: Sveriges bästa sjukhus – se hela listan

 

 

Utvald läsning