SömnStressMindfulnessOnt i magenMunhälsaVätskebristHuvudvärk

Så smittar corona – trots att du inte har symtom

16 nov, 2020 
AvHanna Carlsson
Så kan du smitta andra med covid-19 – utan att du har symtom
En av tre kan bära på covid-19 utan att uppvisa några symtom alls. Samtidigt visar en ny studie att vi behöver hålla längre avstånd än den nuvarande rekommendationen till en asymtomatisk person– för att inte riskera att själva bli smittade.
För att spara den här artiklen måste du vara inloggadLogga in på ditt kontoellerSkapa ett konto kostnadsfritt
Annons

Videon kunde inte hittas

De allra flesta som drabbas av coronaviruset får milda symtom och blir lindrigt sjuka. Men samtidigt finns det en stor del människor som helt saknar symtom som feber, hosta, nysningar och rinnande näsa. En faktor som gör kampen mot sjukdomen svårare att hantera.

I en forskningsstudie, där man har använt sig av data från tidigare studier på människor, har det gjorts avancerade beräkningar på hur långt luftburna partiklar transporteras i luften under påverkan av vind och ventilation – samt vid olika typer av luftfuktighet. Studien är faktagranskad och kommer från den ansedda tidskriften Journal Of Aerosol Science.

Hur långt avstånd behövs – för att inte bli smittad av covid-19?

Niklas Arnberg, professor i virologi vid Institutionen för klinisk mikrobiologi i Umeå har tagit del av den nya forskningsstudien. Han säger till Expressen att de data som har framkommit är mycket intressanta – och kan ge nya råd och rekommendationer för hur man ska förhålla sig till personer med asymtomatisk infektion:

Annons

– Den ger stöd för att luftburna partiklar kan transporteras längre än de 1,5-2 meter som man rekommenderar för social distansering: Minst tre meter. Detta betyder att det avstånd på 1,5-2 meter, som vi rekommenderas hålla, inte alltid räcker för att undvika överföring av smitta.

Men hur smittsam är egentligen en person som insjuknat i covid-19 men inte upplever de klassiska symtomen?

– Det varierar sannolikt en hel del från person till person, exempelvis beroende på hur mycket virus som produceras, avståndet till andra människor och hur många människor som finns i närheten. Om man är på fel plats vid fel tillfälle, så kan superspridarevent uppstå, säger Niklas Arnberg.

Viktigt att följa rekommendationerna trots att man inte har symtom

Enligt Niklas Arnberg kan en person som har smittats med coronaviruset inte uppleva några klassiska symtom, vilket gör att sjukdomen är svårt att hantera ur smittsynpunkt.

Annons

– Ja, detta är nu helt klart. Det finns många studier som bekräftar detta. Och, detta bidrar nog i betydligt större utsträckning till att vi får så svårt att kontrollera smittspridningen. Det räcker inte att hålla sig hemma när man har symptom. Det finns tillräckligt många som har en asymptomatisk infektion som till exempel går till jobbet och sprider smitta där.

Men vilka är egentligen slutsatserna man kan dra av den nya studien?

– Det är just det här med avståndet. 1,5-2 meter räcker sannolikt inte för att undvika smittspridning till andra när man är asymptomatisk och sprider virus via utandningsluft. Man drar också slutsatsen att luftburen smitta sker mer effektivt när det är kallt och vid viss fuktighet, men också att vind och ventilation kan göra att smittan även kan överföras på längre avstånd än 1,5-2 meter, säger Niklas Arnberg.

På frågan över hur många som kan vara asymptomatiska och på så vis smitta andra utan att märka det svarar Niklas Arnberg att det i nuläget är oklart men att ålder möjligtvis kan spela in,

Annons

–Yngre verkar kunna få lindrigare eller helt asymptomatisk infektion i större utsträckning än vuxna. Det skiljer nog en hel del mellan olika länder, beroende på vilket klimat och årstid man har.

Större sannolikhet att yngre människor inte får symtom

Jan Albert, professor i smittskydd vid Karolinska Institutet, säger att det ännu inte är helt klarlagt hur smittsamheten skiljer sig mellan de som har och inte har symtom på covid-19. Men det finns däremot studier som visar att det förekommer smitta som ger väldigt lite eller inga symtom.

– I och med att det finns personer som har väldigt milda symtom och att det finns en smittsamhet kort tid innan man blir sjuk så är det viktigt att följa de allmänna riktlinjerna. Det är svårt att utesluta att någon som känner sig frisk faktiskt inte är smittsam, säger Jan Albert till Expressen.

Men hur vanligt är det att man drabbas av covid-19 utan att få några symtom?

Annons

– Det kanske är en på fyra, eller en på tre. Men det hänger mycket på vilka åldersgrupper vi pratar om. Här finns det inga brytpunkter eftersom det är biologi. Allting är glidande. Det är större sannolikhet för yngre än för äldre, säger Jan Albert.

Hur kan vissa få milda symtom medan andra blir allvarligt sjuka?

– Det är det som ingen riktigt kan svara på ännu, men både viktigt och intressant att studera. Det finns en del forskningsspår och kunskap. Det är tydligt att ålder och andra riskfaktorer är viktiga, säger Jan Albert.

Källa: Expressen Foto: TT

Läs mer:

Studie: Melatonin kan minska risken för svår covid-19

Är coronaviruset luftburet? Detta säger senaste forskningen

Forskare: Därför ökar risken för att smittas av corona inomhus just nu

Annons