Migrän med aura – det här bör du tänka på

kvinna ligger i säng och täcker över ögonen på grund av huvudvärk
Tecken på att du har en blodpropp (MÅBRA)
Slå på ljud

Runt tio procent av befolkningen lider av migrän och de flesta som drabbas är kvinnor. Förutom återkommande anfall av svår huvudvärk kan man få symtom som illamående och ljus- och ljudkänslighet.

Ungefär en tredjedel får också migrän med aura. Oftast kommer auran innan själva huvudvärken sätter in.

Se ocksåny effektiv behandling mot kronisk migrän.

Vanliga symtom vid migrän med aura

 • ett så kallat flimmerskotom med synbortfall
 • ett svart hål i synfältet
 • ljusblixtar eller sicksackmönster
 • suddiga dallrande synintryck
 • man ser dubbelt

Man kan också få andra neurologiska symtom som

 • stickningar och domningar kring munnen
 • stickningar i en arm
 • svårt att styra kroppen
 • svårt att prata som vanligt

Kan öka risken för stroke något

Tidigare forskning har kopplat samman migrän med en ökad risk för framförallt stroke, men även med andra hjärtsjukdomar. Men senare forskning visar att det bara verkar gälla just vid migrän med aura. I en långtidsstudie som publicerades 2020 såg man att kvinnor med auramigrän hade en något förhöjd risk för hjärtsjukdom och stroke.

Av de 28 000 kvinnor som deltog, hade de med migrän med aura högst risk att drabbas. Där fick 3,4 av 1000 kvinnor någon form av hjärtsjukdom. För kvinnor med migrän utan aura var siffran 2,1 per 1000, vilket är samma som för kvinnor utan migrän.

Forskare tror att personer med auramigrän har mer instabila blodkärl än andra och att blodkärlen i hjärnan dras ihop och orsakar en ihop syrebrist. Det kan utlösta stroke och även öka risken för hjärtinfarkt.

Så skyddar du dig mot stroke om du har auramigrän

Det finns vissa saker man kan tänka lite extra på om man lider av migrän med aura. Bland annat vet man att p-piller och behandling med östrogen kan öka risken för stroke ytterligare.

 • Därför är det viktigt att man talar om att man lider av migrän med aura när man är hos sin gynekolog och diskuterar behandling med östrogen.
 • Även rökning höjer risken för stroke ytterligare.
 • Kontrollera ditt blodtryck då och då. Ett högt blodtryck är den vanligaste orsaken till stroke.
 • Man ska också söka hjälp om man plötsligt får nya symtom när man får migrän med aura. Om man i vanliga fall bara brukar se blixtar, men plötsligt också får känselbortfall eller svaghet i händerna, ska man söka hjälp och utreda vad symtomen beror på.
 • Man ska också söka hjälp om aurasymtomen håller i sig i mer än ett dygn.

Foto: TT

Utvald läsning