Många sköldkörtelsjuka mår inte bättre av medicinen

Hypotyreos är en vanlig sjukdom – men inte alla blir hjälpta av medicinen.

Många svenskar har en diagnosticerad rubbning i sköldkörteln, där hypotyreos, hypertyreos, struma och sköldkörtelcancer är de vanligaste.

Nu visar en ny Sifo-undersökning att var femte av landets 450 000 hypotyreosdrabbade svenskar (ca 92 000 personer) mår dåligt – trots att de får vård.

Läs också: Gäsp! Beror din trötthet på sköldkörteln?

Hypotyreos eller underfunktion i sköldkörteln är en av Sveriges största folksjukdomar, och antalet drabbade ökar – på tio år har antalet hypotyreossjuka ökat med 42 procent. Och 80 procent av dessa är kvinnor. De flesta medicineras med standardbehandlingen syntetiskt T4 (Levaxin, Euthyrox).

Men enligt den nya undersökningen mår en femtedel av dessa väldigt dåligt – sämre än många andra med kroniska sjukdomar. 25 procent upplever inte ens några minskade symptom av medicineringen, och bara 33 procent slipper symptom helt med hjälp av medicin.

Ökad kunskap krävs

28 procent har istället för individuellt anpassad behandling fått antidepressiva läkemedel utskrivet.

– Rapporten bekräftar vår bild att många med underfunktion i sköldkörteln inte blir av med sina symptom med den standardbehandlingen som erbjuds idag. Många känner sig ”vårdlösa” när de inte kan få hjälp av vården. För att fler ska kunna må bra krävs ökad kunskap om sjukdomen, individanpassade vårdriktlinjer med fler behandlingsalternativ och att det upprättas specialistkliniker. Dessutom behöver det göras en kraftig satsning på forskning, kommenterar Anders Palm, ordförande för Sköldkörtelförbundet, i ett pressmedelande.

Tio procent av personer med hypotyreos (46 000 personer) mår så dåligt att de inte kan arbeta, och är sjukskrivna på hel- eller deltid.

Läs också: Sköldkörtelmedicin mot hypotyreos får kritik

– Patienter som inte får sin hypotyreos rätt behandlad fortsätter må väldigt dåligt med symtom som utmattning, värk och nedstämdhet. Det gör att många inte kan arbeta på grund av sin sjukdom, när behandlingen inte ger resultat. Förutom det mänskliga lidandet medför det enorma samhällskostnader som med rätt vård skulle kunna minskas, säger Anders Palm.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden maj 2018. Totalt intervjuades 2160 personer i åldern 16-79 år varav 500 uppgav att de hade hypotyreos (underfunktion i sköldkörteln) samt en kontrollgrupp bestående av 836 personer med annan kronisk sjukdom och 824 ”friska” utan någon kronisk sjukdom. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

Källa: Sköldkörtelförbundet   Foto: IBL

Utvald läsning