Mammans blodtryck kan avslöja barnets kön

Äldre mammor kan få bättre minne

Enligt en kanadensisk studie kan den blivande mammans blodtryck avgöra om hon kommer att föda en flicka eller en pojke. Och det handlar om blodtrycket hon har innan befruktningen.

Bakom studien står Dr. Ravi Retnakaran vid Toronto’s Mount Sinai Hospital, vars forskning tyder på att det är det systoliska trycket som kan visa mer än man tidigare trott. Ett högt systoliskt tryck omkring 26 veckor innan befruktningen ökar chanserna för en pojke, medan lågt pekar mer på att det blir en flicka.

I studien ingick 1400 nygifta kvinnor i kina som försökte bli med barn.

LÄS OCKSÅ: Gravid – i vilken vecka kan man berätta?

Trots att faktorer som ålder, BMI, rökning, kolesterol, blodsocker med mera också togs i beräkning var det systoliska blodtrycket det enda som verkade ha ett samband med vilket kön bebisen fick. Samtliga faktorer mättes omkring 26 veckor innan befruktingen.

Dr Retnakaran vill dock påpeka att blodtrycket inte på något sätt är avgörande för barnets kön, eller att man på något sätt kan påverka vilket kön ens barn kommer att få. Snarare pekar resultatet på att blodtrycket kan vara en indikation på moderns fysiologi och om hon har lättast att bära pojkar eller flickor.

LÄS OCKSÅ: Tjej eller kille – går det att påverka?

Vilket kön barnet får är beroende av faderns spermier. Den vinnande spermien kan antingen ha en X- eller en Y-kromoson – en ”flick-” eller ”pojkspermie”. Med sedan har kvinnliga och manliga foster olika förutsättningar att överleva en graviditet. Tidigare forskning har till exempel visat att stressfaktorer som krig eller naturkatastrofer kan påverka en populations könsfördelning.

Ytterligare forskning på blodtryck och foster behövs, men målet med studien är att kunna vara del i att försöka minska antalet missfall i världen.

– Om vi bättre förstår dess processer, så kanske vi har möjlighet att lägga oss i och minska antalet barn för aldrig hinner födas, säger Dr Retnakaran till CTV News Channel.

Studien har publicerats i American Journal of Hypertension.

Källa: CTV News

Foto: Thinkstock