FörkylningHuskurerOnt i magenTarmproblemBenskörhetKlimakterietNyttig mat

Livscoachen: Låt 2021 bli det meningsfulla året

09 dec, 2020 
AvMå Bra
Kvinna som njuter i solen
Året som har gått har varit en utmaning för de flesta av oss med inställda planer och kanske känslor av maktlöshet. Nu ger livscoachen oss sina bästa råd och tips på hur vi genom KASAM metoden lär oss att skapa acceptans och mening det nya året 2021.Click to add subtitle
Annons
6 tips för att öka ditt välmående i pandeminBrand logo
6 tips för att öka ditt välmående i pandemin

Kan det vara så att det är ett möjligheternas år vi har framför oss eller är det för svårt att tänka positivt efter ett år som 2020? Årets om gått var annorlunda men annorlunda behöver inte vara fel och kanske öppnade det upp ögonen för det viktiga och meningsfulla.

2021 kan få bli året för det meningsfulla och för det som skapar möjligheter framåt. Det kommer förmodligen bli ett annorlunda år det här också men nu har du övat och du kan använda dina färdigheter för att ge utrymme för något nytt eller för att utveckla något befintligt ännu mer.

Det finns ingen anledning att du oroar dig för det du inte kan påverka utan lägg istället din energi där du har möjlighet att göra något. Ge dig dig själv gåvan av acceptans 2021 och använd den för att ta dig framåt där du ser möjligheter. Acceptans handlar om att erkänna att du inte har makten i allt och att det som är kommer att finnas där ett tag till. När du accepterar låter du det vara som det är även om du inte gillar det. I coronatider behöver vi acceptans.

Annons

Skapa meningsfullhet själv genom KASAM

Det är du själv som skapar meningsfullhet i ditt liv genom att definiera vad som är viktigt för dig och sedan ge det tid. Om du tillåter dig att ge det du tycker om tid så kommer du känna att din tillvaro blir ljusare och din motivation för att göra mer ökar. I glädjen som kommer av att göra det du tycker om finns det tydligt viktiga. Det ska du sysselsätta dig med. Det som får dig att le. Det som får dig att skratta eller det som ger dig en skön känsla i kroppen. I meningsfullheten finns massor med potential att göra något stort eller något mer. Det behöver inte vara världsrevolutionerande men fint för dig.

Dorotea Pettersson
Dorotea Pettersson är coach och författare som hjälper människor att få ut mer av sin tid.

Ofta finner du meningsfullheten i det du redan gör, i det som redan finns i ditt liv. Du kan öka det genom att ge det mer eller ny uppmärksamhet. Meningsfullhet finns också i det som har ett tydligt syfte för dig för det skapar en riktning framåt. När du aktivt söker meningsfullheten kommer du även finna det som inte ger dig mening längre och efter hand välja bort det i ditt liv.

Annons

KASAM betyder– en Känsla Av SAMmanhang

När du ger utrymme för det meningsfulla som hjälper dig att förstå vart du är på väg skapas engagemang hos dig. Det du gör ska kännas värt det. När det du gör dessutom är fullt begripligt för dig och också känns hanterbart för att du har de resurser och strategier du behöver för att möta det du kommer att möta så skapas det vi kallar för en känsla av sammanhang eller KASAM.

Det som är bra med KASAM är att det ger dig mening även i de ensamma stunderna eftersom du sysselsätter dig med något som du tycker om att göra. Det är bra då året kanske kommer kräva fortsatt ensamhet i perioder. Ensamhet är inte lika svårt om du har något som du tycker är vettigt att sysselsätta dig med så det gäller att du väljer ut vad det ska vara.

Det här är KASAM

"Känsla Av SAMmanhang", en svensk beteckning på ett begrepp lanserat av sociologen Aaron Antonovsky (1923-1994) under hans tid som professor vid Ben Gurionuniversitetet i Israel, som förklaring till människors varierande förmåga att hantera stress.

Annons

KASAM beskrivs som uppbyggt av tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

  • Begriplighet svarar på frågan VAD?
  • Hanterbarhet svarar på frågan HUR?
  • Meningsfullhet svarar på frågan VAFÖR?

Källa: Psykologiguiden.se

Välj en sysselsättning som du ska ha fokus på 2021

För att välja vad du ska ha fokus på under 2021 och skapa de möjligheter du önskar är det viktigt att du ger dig själv tid. Tid att sitta ner och reflektera och tänka. Ett mål, en sysselsättning, är inte något du viftar fram i en handvändning. Det är bra om du låter det komma från en nyfiken plats inom dig. Du bär med dig många önskningar och tankar som du kanske inte har tillåtit att komma fram, för att det allt som oftast finns något annat som behöver prioriteras. Men tänk om du kan ge något annat prioritet i år?

När du tar din lugna stund för reflektion så ställ dig fyra frågor. Dessa fyra frågor blir sedan ditt underlag för att välja ut vad du ska ge utrymme att utveckla under den kommande tiden.

1. Vad älskar jag?

Det finns mycket i livet att älska. Vad är de första sakerna som kommer till dig när du tänker på sådant du älskar eller har passion för?

Annons

2. Vad skulle jag vilja utveckla?

Vad gör du redan i ditt liv som du skulle vilja utveckla mer eller som du kanske inte har gjort på länge men skulle vilja återuppta?

3. Vad saknar jag?

Vad skulle du vilja ha mer av i ditt liv som du tills nu inte har gett något eller väldigt lite utrymme?

4. Vad har jag tänkt att jag ska göra när jag får mer tid?

Har du som många andra en lista i ditt huvud över saker du tänker att du ska göra när du får mer tid? Är det kanske dags för något av dessa saker i år?

Gör så här:

Lista 10 saker på varje fråga. Allt du kommer på. Litet som stort går bra. Markera de svar som triggar, lockar, dig mest. Prioritera bland de markerade svaren. Välj ut de två eller tre som pockar på mest uppmärksamhet.

De två eller tre som du nu har valt ut formar du till mål som du jobbar med under det kommande året eller så länge som du bestämmer att det ska ta dig.

Forma dina mål

Ett mål behöver inte vara komplicerat eller stort men det är bra om du underlättar för dig själv att nå dem. Ett mål får gärna bestå av fem komponenter som skapar tydlighet.

Annons

Det första är att du ser till att formulera det till en eller max två meningar så att du enkelt kan förstå vad du själv menar. Svara även gärna på frågan varför? Alltså varför du vill göra det du ska göra. Skriv målet på ett sätt så det även i fortsättningen känns lika lockande som när du först skrev ner det.

Det andra är att det ska vara rimligt för dig att uppnå. Det behöver inte vara enkelt men du ska känna att det är möjligt.

För det tredje är att det är bra om målet är mätbart. Med mätbart menas att du ska kunna se att du gör framsteg och också veta när du är klar.

När du bedömt hur du ska mäta ditt mål går du över till den fjärde komponenten som är att ditt mål ska vara tidsbestämt. När ska du vara klar? Kom ihåg att du inte måste bli klar i år. Vissa mål löper över lång tid.

Den sista och femte komponenten är att sätta delmål. Du kan inte göra allt på en gång så skriv ner vad du ska göra som första steg och vad du sedan fortsätter med fram till slutmålet.

Annons

Planera in det i din kalender

Du har nu skapat dina mål, din sysselsättning, för det som du vill ska ge dig meningsfullhet under 2021 - ditt KASAM. Det är nu upp till dig att ge det din hängivenhet och energi. Det du ger din tid växer, så se till att skriva in det i din kalender så det verkligen blir av. Och du, glöm inte glädjas åt dina framsteg.

5 komponenter för att nå ditt mål

1. Formulera målet så att du enkelt förstår vad du menar och fortsätter känna dig lockad att jobba med det. Här svarar du på frågan VAD och VARFÖR och gör det BEGRIPLIGT för dig.

Resten gör det HANTERBART för dig.

2. Se till att ditt mål är rimligt.

3. Mätbarhet är viktigt för att du ska kunna se dina framsteg men också veta när du är klar.

4. Ett mål som är tidsbestämt ger en tydlig deadline.

5. Skapa delmål för att underlätta ditt arbete.

LÄS MER

Pernilla Månsson Colts kritik mot utseendefixeringen i tv

Experten slår fast: Så ofta borde du tvätta dina handdukar

Så snabbt ger Pfizers vaccin immunitet

Annons