Forskare: För mycket övertid kan skada ditt hjärta

kvinna som jobbar

I studien, som publicerats av American Heart Association använde sig forskarna av data från en fransk studie där man sedan 2012 följt 143 592 personer i åldrarna 18-69 år. I studien tog man förutom arbetsvanor även hänsyn till deltagarnas tobaksvanor och sexvanor. Deltidsarbetare och personer som haft stroke innan studien började exkluderades från urvalet.

29 procent (42 542 personer) rapporterade att de jobbade långa arbetsdagar och 10 procent (14 481 personer) att de hade jobbat långa dagar i över tio år. Som långa arbetsdagar klassades arbetstid på tio timmar eller mer, minst 50 dagar om året.

45 procents högre risk för stroke

Totalt hade 1 224 deltagare haft en stroke under studiens gång och utifrån siffrorna kunde forskarna konstatera att de deltagare som jobbade långa arbetsdagar hade 29 procent högre risk att drabbas av stroke. De som jobbat så i över tio år låg ännu sämre till – de löpte 45 procents högre risk än de som angett kortare arbetsdagar.

Kopplingen mellan att jobba mer än tio timmar per dag och att drabbas av stroke verkade dessutom starkare för personer under 50 år, vilket överraskade forskarna, som kommer att fortsätta undersöka sambandet mellan arbetstid och hjärt- och kärlsjukdomar.

– Många inom vården arbetar ännu längre dagar än vad den här studien anger som riskfaktor, så jag kommer råda både patienter och kollegor att arbeta smartare – och jag kommer definitivt att försöka följa mitt eget råd, säger forskningsledaren Alexis Descatha, forskare vid Poincaré Universitetssjukhus i Paris, Versailles och Angers Universitet och Franska nationella institutet för hälso- och medicinforskning. 

Ett flertal tidigare studier på arbetsförhållande har visat att hög stress och skiftarbete medför en hel del hälsorisker. Exempelvis visar en studie från 2015 att för många arbetstimmar höjer dödligheten med nära 20 procent. Alltså, högre risk att dö tidigare om du jobbar 55 timmar i veckan istället för 40.

Källa: Stroke journal   Bild: TT

Läs mer:

Minska risken för stroke – med korta promenader

Är du i riskzonen? 10 vanliga orsaker till stroke

4 faktorer som ökar risken för stroke – om du är kvinna

Utvald läsning