Läkare: Därför slutar du inte att hosta

Därför slutar du inte hosta.

Hostan i sig är ett symptom och inte en sjukdom och du börjar hosta när något irriterar slemhinnan i luftrören som då gör att det bildas slem. Hostan och slemmet blir då kroppens sätt att göra sig av med det som irriterar i luftvägarna. Trots att det i många fall inte är farligt, kan hostan störa i vardagen och skapa sömnsvårigheter.

Varför slutar jag aldrig att hosta?

Förkylning

Om hostan beror på en förkylning går den över av sig själv men det kan ta flera veckor. Anledningen är att det kan finnas rester av slemmet kvar i luftvägarna.

Ett annan orsak till långvarig hosta kan vara att du har drabbats av luftrörskatarr berättar Petter Tuorda som är specialistläkare i allmän medicin. Man kan beskriva det som att förkylningsvirus som oftast sitter i näsa och hals har halkat ner i lungorna i stället.

– Då har du feber i två veckor ungefär och hosta i fyra till sex veckor men det är något som går över av sig själv. Anledningen till hostan är att det finns en retning i luftrören som då gör att det bildas mer slem vilket leder till att du hostar, berättar han.

Astma

En annan bakomliggande orsak till att du har en långvarig hosta, kan vara astma. Hostan kommer ofta i attacker och det finns inga andra infektions symptom som exempelvis feber.

– Om du lider av astma kommer du även att uppleva att det piper i lungorna och du får svårt att andas, berättar Petter Tuorda.

Astmabesvär kommer i attacker och varierar över dygnet. Det mest påtagliga symptomen är andnöd och att det känns svårt att få luft – hosta är ett mindre vanligt symptom på astma.

Sura uppstötningar

Sura uppstötning är en annan anledning till en hosta som aldrig försvinner. Då kan du även ha andra symptom som svidande smärta i övre delen av magen och sura uppstötningar. Anledningen till att du får hosta är att den sura magsaften letar sig upp i matstrupen och ner i lungorna vilket kan förvärras när du ligger och sover och därför kan hostan då vara värre på morgonen. Hosta som orsakas på sura uppstötningar behandlas med medicin som gör magsaften mindre sur och därmed minskar retningen i lungorna, berättar Petter.

Lunginflammation

Det finns olika sorter av lunginflammation men symptomen på den vanligaste är att du väldigt snabbt mår dåligt i form av hög feber, frossa och dåligt allmäntillstånd. Det är inte alltid som man får hosta vid denna typ av lunginflammation men den behandlas med antibiotika.

En annan typ av lunginflammation orsakas av bakterien Mycoplasma. Denna är ofarlig men kan ge långvarig hosta. Om du är lugnfrisk i övrigt behöver du ingen behandling mot mycoplasmainfektion utan det går över av sig själv, säger Petter.

Rökning

Rökning är en annan orsak till långvarig hosta då det ger en kronisk inflammation i lungorna. Detta försvinner genom att man slutar att röka.

Vad kan jag göra själv för att bli av med hostan?

Det finns inga studier på att receptfria läkemedel har någon effekt mot hostan men det finns en del saker du kan göra själv för att minska besvären.

  • Drick ordentligt. Detta gör att slemmet blir mindre segt och lättare att hosta upp.
  • Om du hostar mycket på natten kan det hjälpa att höja upp huvudet med kuddar.
  • Undvik miljöer med mycket rök då detta kan förvärra hostan.
  • Varmt vatten och honung sägs ska kunna ge lindring.
  • Gå långsamma promenader i frisk luft då detta kan underlätta att få bort slemmet i lungorna

När ska jag söka hjälp för min hosta?

Om du har haft hosta i mer än tre veckor som inte försvinner ska du uppsöka en läkare. Om hostan blir mycket värre och du börjar hosta blod ska du även då uppsöka läkarvård.

Källa: 1177 vårdguiden  Foto: TT

Läs mer:

Förkylningens fyra faser – och vad du kan göra åt dem

Frukt kan vara ett alternativ till hostmedicin 

Därför ger sig inte förkylningen  – 3 ovanor som förlänger din förkylning 

Utvald läsning