Kvinnor blir mer andfådda än män – och det kan skada hjärtat

Utmattad kvinna sitter i soffa och kippar efter andan

Andfåddhet är kopplat till sämre hälsa och kan förutsäga vem som kommer att bli sjuk i framtiden. Bland annat kan det vara ett tecken på att man håller på att utveckla hjärtsvikt eller KOL. Många tar dock inte andfåddhet som en varningssignal utan tänker att det har med ålder eller sämre kondition att göra.

Och visst kan man vara lite mer andfådd än vanligt utan att det betyder att man är sjuk. Men är man kroniskt andfådd eller om andfåddheten är ångestskapande och förhindrar vanliga aktiviteter ska man söka hjälp. Med kroniskt andfådd menar man att andfåddheten hållit i sig i minst sex veckor.

– Personer med svår kronisk andfåddhet har ofta sjukdom i lungorna eller hjärtat och risken att utveckla en ny eller förvärrad hjärtsjukdom är förhöjd, säger Magnus Ekström, docent vid enheten för lungmedicin och allergologi vid Lunds universitet.

Kvinnor drabbas hårdare

Hans forskning, som gjorts med stöd av Hjärt-Lungfonden,  visar dessutom att kvinnor blir andfådda lättare än män, särskilt om man går upp i vikt. Man räknar med att en fjärdedel av befolkningen lider av andfåddhet. Tittar man på överviktiga är 27 procent av kvinnorna med fetma andfådda, medan bara 12 procent av männen med fetma lider av andfåddhet. Det beror främst på att kvinnors lungor är mindre och måste jobba hårdare när man bär runt på extrakilon.

I en annan svensk studie har man sett att personer med kronisk andfåddhet har en markant sämre livskvalitet än andra. Den kunde även vara en signal om att man höll på att utveckla hjärtsvikt eller att man led av dold KOL. Därför bör kronisk andfåddhet vara en lika viktig varningssignal som högt blodtryck, menar forskare.

Det här kan du göra on du blir andfådd lätt

– Träning och fysisk aktivitet, anpassad efter hur mycket varje person orkar, är en av de viktigaste behandlingarna. Det är det effektivaste sättet att minska andfåddhet. Ofta är det bäst med en kombination av styrke- och uthållighetsträning, säger Magnus Ekström.

Är man mycket överviktig eller redan lider av en sjukdom, bör man ta hjälp av en sjukgymnast.

– Då kan många, som kanske inte tror att de orkar träna, bli mer fysiskt aktiva. Det gör att man blir allmänt piggare och får en bättre livskvalitet.

Idag saknas det effektiva läkemedel för att minska andfåddhet vid lindriga och måttliga sjukdomar.

– Låg dos morfin kan lindra, men det lämpar sig endast vid mycket svåra symptom.

Då ska man söka hjälp:

  • Om du känner att din andfåddhet har blivit värre eller förändrats på sistone.
  • Om du känner att något inte stämmer och det känns fel och annorlunda mot tidigare.
  • Om din andfåddhet har hållit i sig i mer än sex veckor.
  • Om du blir så andfådd att du får ångest.
  • Om ditt liv begränsas så att du inte kan göra sådant du gjorde tidigare på grund av andfåddhet.

Foto: TT

Läs mer:

Så ska du leva för att få ett friskare hjärta

Intervallträning – nyckeln till bättre kondition

Inger har KOL: Fördomarna är värre än själva sjukdomen

Utvald läsning