Kommunen förbjuder rökning på arbetstid

Uddevalla förbjuder rökning på arbetstid.

Uddevalla kommun har från och med nu rökfria arbetsplatser och förbud mot rökning under arbetstid. Det gäller rökning av både vanliga cigaretter och e-cigaretter, i anslutning till Uddevalla kommuns verksamhet och omgivande tomtmark.

De nya reglerna ska göra att elever, omsorgstagare, brukare eller medarbetare ska slippa rök och lukt, och det kommer att gälla lokaler, fordon samt i närhet av entréer och fönster.

Det är kommunstyrelsen som har tagit beslutet den 22 februari, på hemsidan kan man läsa mer om det hälsofrämjande arbetet.

– Vi vill uppmuntra till en god hälsa hos alla som jobbar hos oss och vi vill vara goda förebilder. Uddevalla kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö och ett långsiktigt hållbart yrkesliv, och vi jobbar aktivt med att främja hälsan hos kommunens anställda, säger Peter Larsson, kommundirektör, på kommunens hemsida.

Anställda ska också erbjudas hjälp att bli rökfri och eventuellt ekonomisk ersättning för receptfria nikotinhjälpmedel under tre månader.

Källa: Uddevalla kommun

Foto: Thinkstock

Experten: Rökning kan få dig att gå UPP i vikt

Rökning kan få dig att gå upp i vikt.

Läs också: Experten: Rökning kan få dig att gå UPP i vikt

Utvald läsning